xs
xsm
sm
md
lg

“ทิพานัน” เตือนวันสุดท้ายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่า เร่งใช้สิทธิก่อน4ทุ่ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ทิพานัน” เตือนวันสุดท้ายผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่า เร่งใช้สิทธิก่อน4ทุ่ม พร้อมแนะเงินเหลือใน e-Money ต้องทำอย่างไร ย้ำ “พล.อ.ประยุทธ์”ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ ยกระดับสวัสดิการประชาชนเท่าเทียม โปร่งใส

วันนี้ (31 มี.ค.) น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวแจ้งเตือนประชาชนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเก่า ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และปี 2561 จำนวนกว่า 13.1 ล้านรายรีบใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเป็นวันสุดท้ายในวันนี้ 31 มีนาคม 2566ภายในเวลา 22.00 น.โดยได้รับสิทธิดังนี้
1.วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัตถุดิบเพื่อเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น (ร้านธงฟ้าฯ) และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 200 บาทต่อคนต่อเดือน หรือ 300 บาทต่อคนต่อเดือน

2.วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด จำนวน 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน

3 วงเงินค่าโดยสารรถองค์การขนส่งมวลขนกรุงเทพ (ขสมก.) ระบบ e-Ticket /รถไฟฟ้า จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน

4 วงเงินค่าโดยสารรถ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน

5 วงเงินค่าโดยสารรถไฟ จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน

6.มาตรการการจ่ายเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพิ่มเบี้ยความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและมีบัตรฯ ประจำเดือนมีนาคม 2566 ผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2566

7. มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า และมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาประจำเดือนมีนาคม 2566 ผู้มีบัตรฯ ตามโครงการฯ ปี 2560 และปี 2561 ในปัจจุบันจะได้รับการชดเชยค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาตามเงื่อนไขของมาตรการดังกล่าวผ่าน e-Money ภายในเดือนพฤษภาคม 2566

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ส่วนกรณี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รายเก่า ที่ยังมีเงินเหลืออยู่ในช่อง e-Money สามารถดำเนินการดังนี้

-ถอนเงิน e-Money ได้ที่ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) และที่สาขาของธนาคารกรุงไทยฯ

-ใช้เงินดังกล่าวในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านเครื่องรับชำระเงินที่รับจ่ายเงิน (EDC) และแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ที่ร้านธงฟ้าฯ และร้านอื่น ๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ได้จนถึงวันที่ 27 กันยายน 2566

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติรายใหม่ ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566แล้ว จำนวน 12.5 ล้านราย จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไปทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดโครงการฯ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://xn--12cm1ane3a8dcb9a6abq9eehm8a4u7e.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือ โทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107 08 5842 7109 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.) และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

“พล.อ.ประยุทธ์มีผลงานสำคัญที่ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อในการยกระดับสวัสดิการประชาชน ให้ทั่วถึง เท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้ำ โปร่งใส เพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดี โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง ซึ่งช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วย”น.ส.ทิพานัน กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น