xs
xsm
sm
md
lg

“บิ๊กตู่” ปลื้มเอกชนขานรับนโยบาย BCG ตอบโจทย์ความยั่งยืน เดินสร้างการเติบโตทั่วถึงเท่าเทียม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกรัฐบาล เผย นายกฯ ยินดี องค์กรเอกชนเชื่อมั่นและขานรับนโยบาย BCG ตอบโจทย์ความยั่งยืนของไทย พร้อมเร่งเดินหน้ารัฐบาลมุ่งยกระดับ และเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ สร้างการเติบโตแบบทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม

วันนี้ (19 มี.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยินดีภาคเอกชน 3 สถาบัน ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เห็นด้วยกับการดำเนินเศรษฐกิจตามทิศทางเพื่อความยั่งยืน พร้อมร่วมมือรัฐบาล สานต่อ และขับเคลื่อนนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวเพิ่มเติมว่า นายกรัฐมนตรีย้ำการสนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หรือโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่างรอบด้าน ภายใต้แนวคิด BCG ซึ่งในส่วนนี้ นายกรัฐมนตรีย้ำตลอดถึงความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเพื่อเดินหน้าโมเดลเศรษฐกิจใหม่นี้ให้เกิดผลสำเร็จที่รวดเร็วเป็นรูปธรรม โดยรัฐบาลมุ่งยกระดับ และเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศ สร้างการเติบโตแบบทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม มุ่งสู่เป้าหมายพัฒนาให้ประเทศไทยให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูง ซึ่งภาคอุตสาหกรรมใหม่ๆ ของไทยมีความเข้มแข็ง และตอบสนองต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

“นายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกภาคส่วนที่ขานรับ เห็นพ้องกับความสำคัญในการดำเนินนโยบายของรัฐบาล และพร้อมสนับสนุนขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG จนผลจากการดำเนินนโยบายตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเริ่มผลิดอกออกผลเห็นความสําเร็จเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เร่งสร้างการรับรู้ ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ซึ่งสอดคล้องต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุล ยั่งยืน เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพ ประชาชนมีรายได้ดี คุณภาพชีวิตดี รักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากร และความหลากหลายทางชีวภาพ ด้วยการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” นายอนุชา กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น