xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน สำนักงานประกันสังคมเป็นอะไรที่มากกว่าการฟื้นฟู

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม ดูแลฟื้นฟูผู้ประกันตนที่ประสบเหตุอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานผ่านศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน 5 แห่งทั่วประเทศ พร้อมพัฒนาศักยภาพด้วยการฝึกอบรมมากถึง 14 อาชีพ พัฒนานวัตกรรมการฟื้นฟูฯ และกายอุปกรณ์ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำอย่างต่อเนื่อง ร่วมค้นหาศักยภาพด้านกีฬา เพื่อเปิดโอกาสสู่มหกรรมพาราลิมปิกและการแข่งขันกีฬาระดับโลกด้านอื่น ๆ 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานทั้ง 5 แห่ง ได้ที่ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 1 (จังหวัดปทุมธานี) โทร. 0 2567 0847-9, 0 2567 0777-9 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 (จังหวัดระยอง) โทร. 08 1855 1425, 0 3887 7074-9 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 (จังหวัดเชียงใหม่) โทร. 08 1855 4957, 0 5301 6850-9 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 (จังหวัดขอนแก่น) โทร. 08 1855 9263, 0 4328 3040 ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 5 (จังหวัดสงขลา) โทร. 08 1855 9841, 0 7459 1075-7
กำลังโหลดความคิดเห็น