xs
xsm
sm
md
lg

รมว. “สุชาติ” ส่ง เลขาธิการ 'บุญสงค์' เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วย นางสาวปาริฉัตร จันทร์อำไพ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ นางรัชนี ภู่พร้อมพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 นางชณิการ์ โกวะประดิษฐ์ ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวหัฏฐริภิม ณมงคลบุญวงษ์ เลขานุการกรม นางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ คณะเจ้าหน้าที่ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจ นายสำราญ เศรษฐิวัฒน์ ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ณ ตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ โดยมอบหมายให้ผมพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคม ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือ ดูแลฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ อีกทั้งให้คำแนะนำ สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม โดยวันนี้ ผมและคณะลงพื้นที่ในตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร มอบของเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมชี้แจงสิทธิประโยชน์กรณีทุพพลภาพให้กับ นายสำราญ เศรษฐิวัฒน์ ซึ่งเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 อยู่ในความดูแลของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 7 ที่ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานล้ม ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังส่วนคอ แขนขาอ่อนแรง นอนติดเตียง สูญเสียสมรรถภาพของร่างกายร้อยละ 85 ได้รับการอนุมัติเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2562 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีพ ขณะนี้ได้รับเงินทดแทนแล้ว 93,680 บาท อีกทั้ง ได้รับสิทธิการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีเข้ารับการรักษา ในสถานพยาบาลของเอกชนประเภทผู้ป่วยนอกเบิกได้เดือนละไม่เกิน 2,000 บาท ประเภทผู้ป่วยในเบิกได้เดือนละไม่เกิน 4,000 บาท ค่ารถในการเดินทางไปรักษาพยาบาลเหมาจ่ายเดือนละ 500 บาท

นายบุญสงค์ เลขาธิการ สปส. ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนายสำราญ เศรษฐิวัฒน์ ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ เพื่อเข้าดูแลให้ผู้ประกันตนได้รับสิทธิประโยชน์ อีกทั้งรับทราบปัญหา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามกฎหมายของผู้ทุพพลภาพ รวมทั้งติดตามอาการเจ็บป่วย เพื่อนำสู่การรักษาฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ เพราะผู้ประกันตนทุกคนคือครอบครัวประกันสังคม
#Website: www.sso.go.th
#Facebook: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
#Instagram: sso_1506
#Twitter: @sso_1506
#YouTube: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
#Hotline: 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
#LINE: @SSOTHAI
#TikTok: @SSONEWS1506


กำลังโหลดความคิดเห็น