xs
xsm
sm
md
lg

"จอมขวัญ"จี้ รมว.ทรัพย์ฯ แก้ไขปรับปรุงมติ ครม.เรื่อง ห้ามใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน หลังพื้นที่เปลี่ยนกระทบ ศก.สมุทรสาคร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้(26 ม.ค.)นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดสมุทรสาคร พรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยขอให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2543 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม 2543 และวันที่ 17 ตุลาคม 2543 ซึ่งห้ามใช้ประโยชน์จากป่าชายเลน เพราะในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มีโครงการต่างๆ ที่จะพัฒนาพื้นที่พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน เช่น โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมโครงการ ,ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ,โครงการก่อสร้างสะพานการขุดลอกคลอง รวมทั้งการออกเอกสารสิทธิ์ของประชาชน

"มติดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร เพราะไม่สามารถดำเนินการได้ ทั้งที่สภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการโครงการต่างๆในปัจจุบัน มีสภาพเปลี่ยนแปลงไป เป็นที่ตั้งบ้านเรือนของพี่น้องประชาชน เป็นที่ทำกินของชาวประมง อีกทั้งในบางพื้นที่ ที่ประกาศเป็นป่าชายเลน เป็นพื้นที่ที่มีโฉนด ครอบครองอยู่ก่อน"นางสาวจอมขวัญ กล่าว

นางสาวจอมขวัญ กล่าวต่อว่า พื้นที่ป่าชายเลน แม้การดำเนินการโครงการต่างๆ สามารถทำได้ แต่ต้องขอยกเว้นมติ ครม.ซึ่งใช้เวลานาน ตนจึงขอเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้พิจารณาแก้ไขปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น