xs
xsm
sm
md
lg

สปน.ตามคดี ขรก.โกงสะสมครึ่งปีหลัง "65 เฉพาะยักยอกเงินหลวง 46 ราย เสียหาย 88 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สปน.ตามคดี ขรก.โกงสะสม เพิ่มเป็น 3.1 พันเรื่อง ทำเงินขาดบัญชี ปีงบ 65 ครึ่งปีหลัง รัฐเสียหายเพิ่ม 1.33 หมื่นล้าน เฉพาะเรื่องใหม่ครึ่งปีหลัง “ทุจริตยักยอกเงิน/ทรัพย์สินราชการ” 46 ราย เสียหายกว่า 88 ล้าน เป็น อปท. ที่กลับมาครองอันดับแรก แจ้ง 8 เรื่องยักยอก ทำเสียหาย 46.7 ล้าน

วันนี้ (25 ม.ค.2566) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้มีหนังสือแจ้งเวียนหน่วยงานราชการพลเรือน สังกัดกระทรวง และหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั่วประเทศ

เกี่ยวกับการรายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เม.ย. 2565- 30 ก.ย. 2565)

จากการดำเนินงาน พบเรื่องรับใหม่ จำนวน 74 เรื่อง จำนวนเงินที่เสียหาย 97,993,199.11 บาท

พบว่า มีการชงเรื่องผ่าน สตง. ที่แจ้ง 5 รายการ (ไม่ระบุชื่อรายการ) เป็นโครงการของกระทรวงแรงงาน (รง.) 1 รายการ วงเงินเสียหาย 2.4 ล้านบาท และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) วงเงินรวม 46,764,502.69 บาท

“เรื่องรับใหม่ที่กระทรวงแจ้งโดยตรง มีโครงการที่สนใจ (ไม่ระบุชื่อโครงการ) เช่น ของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง แจ้งไว้ 4 รายการ มีวงเงินเสียหาย 17,265,965.29 บาท เป็นของกระทรวงพาณิชย์ 12 รายการ ความเสียหาย 6.2 ล้านบาท”

ยังพบว่า มีโครงการที่ถูกแจ้งจาก กระทรวงกลาโหม 1 รายการ วงเงิน 1.1 ล้านบาทเศษ รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 13 รายการ 5,151,394.16 บาท

และรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งสังกัดกระทรวงการคลัง 16 รายการ วงเงินเสียหาย 18,388,231.96 บาท

ทั้งนี้ ความเสียหายสูงสุดใน 74 รายการ คือ การทุจริตยักยอกเงินและทรัพย์สินราชการ 46 เรื่อง เสียหาย 88.47 ล้านบาทเศษ รองลงมาคือ การปฏิบัติผิดระเบียบและเบิกค่ารักษาพยาบาลเป็นเท็จ 27 และ 1 เรื่อง ตามลำดับ สร้างเสียหายรวม 9 ล้านบาทเศษ

เฉพาะที่ระบุว่า เป็นการทุจริตยักยอกกว่า 46 เรื่อง สร้างความเสีย ถึง 88,469,782.63 บาท เป็นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 8 ราย สร้างความเสียหาย 46.7 ล้านบาท

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี 4 ราย ความเสียหาย 17.2 ล้านบาท และรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งสังกัดกระทรวงการคลัง 5 ราย ความเสียหาย 16.1 ล้านบาท

ขณะเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการติดตาม พบว่า มีจำนวนโครงการที่ส่อทุจริต ถึง 3,129 เรื่อง พบว่า มีจำนวนเงินที่เสียหายรวม 13,309.65 ล้านบาท

รายงานดังกล่าว ระบุว่า เรื่องที่กำลังดำเนินการ ส่วนใหญ่ สะสมและยังไม่สามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ปี 2564 เรื่องที่รายงานสูงสุดคือ การทุจริตยักยอกเงินและทรัพย์สินราชการ 1,729 เรื่อง จำนวนเงินที่เสียหาย 8,776.81 ล้านบาท สูงสุดคือ อปท. มีกว่า 1,514 เรื่อง เสียหาย 2,908.7 ล้านบาท

“ที่น่าสนใจเรื่องทุจริตสะสมของกระทรวงกลาโหม จากยอดรวมที่แจ้งไว้ เหลือ 46 รายการ วงเงิน 436 ล้านบาท พบว่า มีการทุจริตน้ำมันเชื้อเพลิง 4 รายการ วงเงินเสียหาย 25.7 ล้านบาทเศษ ที่ค้างมาตั้งแต่ปี 2564"

เช่นเดียวกับการยักยอกของกระทรวงกลาโหม 46 รายการ สร้างความเสียหาย 338 ล้านบาท การทุจริตจัดซื้อ 7 รายการ เสียหาย 56.7 ล้านบาท

สำหรับเรื่องที่สามารถดำเนินการจน “ยุติ” แล้ว สปน. ได้ดำเนินการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชี หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต จนสามารถยุติเรื่องได้ จำนวน 45 เรื่อง จำนวนที่ได้รับชดใช้คืนเพียง 9.65 ล้านบาทเศษ ดำเนินคดีทางอาญา 6 ราย และดำเนินการทางวินัย “ไล่ออก” 18 ราย.


กำลังโหลดความคิดเห็น