xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ตรวจการแผ่นดิน ขยายเวลาส่งผลงานเข้าประกวดถึงม.ค.66

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ผู้ตรวจการแผ่นดินขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวด“Ombudsman Awards 2022” และ“Young Ombudsman Award” หมดเขตภายในเดือนม.ค.66

วันนี้(12ธ.ค.)สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แจ้งว่า สำนักงานฯขยายเวลาเชิญชวนหน่วยงานรัฐ และนิสิต นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัลพระราชทาน โดยในปีนี้มีการจัดประกวด 2 ประเภท คือ รางวัล “Ombudsman Awards 2022” จำนวน 2 สาขา คือ สาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการให้บริการประชาชน (Self Initiative Award)สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้บริการประชาชน และสาขาองค์กรดีเด่นด้านนวัตกรรมการอำนวยความเป็นธรรม (Fairness Innovation Award)สำหรับหน่วยงานที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการที่ดีมีนวัตกรรมอำนวยประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยหน่วยงานสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทาง Online ผ่าน Google Forms จนถึงวันที่ 16 ม.ค.66 ติดตามรายละเอียดผ่านทาง www.ombudsman.go.th หรือ Line @ombudsman หรือ Facebook สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือติดต่อสำนักสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ โทร 02-141 -9163 และ 02-141-9366 ในวันและเวลาราชการ

นอกจากนี้อีกประเภทคือรางวัล “Young Ombudsman Award” สำหรับนิสิต นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ภายใต้แนวคิด “อำนวยความเป็นธรรม และความสะดวกให้แก่ประชาชน” จำนวน 2 รางวัล คือ โครงงานด้านการแก้ไขกฏหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือขั้นตอนใด ๆ ที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน และโครงงานด้านนวัตกรรมเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและความสะดวกให้แก่ประชาชนซึ่งนอกจากชิงโล่พระราชทานแล้วยังได้รับทุนการศึกษาจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน รวมกว่า 180,000 บาท ส่งผลงานได้ถึงวันที่ 31 ม.ค.66 โดยติดตามรายละเอียดได้ที่ สถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินศึกษา โทร 02-141 9383, 02-141- 9291 และ 02-141- 9242 ในวันและเวลาราชการ หรือwww.ombudsman.go.th , Line @ombudsman และ Facebook สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เช่นกัน


กำลังโหลดความคิดเห็น