xs
xsm
sm
md
lg

เปิด 5 ผลงานวิชาการดีเด่น คว้ารางวัลTTF AWARD ปี 2564-2565

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธรรมศาสตร์-มูลนิธิโตโยต้า มอบรางวัลTTF AWARD ปี 2564-2565ยกย่อง 5 ผลงานวิชาการ ทั้งสาขาสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ชี้มุ่งส่งเสริมองค์ความรู้ทุกมิติ เกิดประโยชน์ทั้งอาจารย์ นิสิต นักศึกษา สาธารณชน และยกระดับภูมิปัญญาต่อยอดสังคมสู่อนาคต

วันนี้(25พ.ย.)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย จัดพิธีมอบรางวัล ผลงานวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2564-2565 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง ศิริวรรณ สืบนุการณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อม นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานการมอบรางวัลในครั้งนี้

ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงศิริวรรณ กล่าวว่า รางวัล TTF AWARD เป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ดำเนินการร่วมกันถึงปัจจุบันกว่า 28 ปีแล้ว เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสนับสนุนผลงานของ นักวิจัย นักวิชาการ และนักประพันธ์ ที่มีแรงบันดาลใจพัฒนาวิทยาการใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ด้วยองค์ความรู้และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์สาธารณะ สามารถนำผลงานเหล่านี้มาต่อยอดยกระดับการศึกษา ภูมิปัญญาและความเท่าเทียมกันให้เกิดขึ้นในสังคมได้ต่อไป
นายประมนต์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษาเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย โดยผลงานวิชาการรางวัล TTF AWARD ประจำปี 2564-2565 ทั้ง 5 ผลงานในปีนี้ มีความยอดเยี่ยมทั้งอรรถความรู้ที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์สังคมไทย สะท้อนองค์ความรู้ใหม่ๆ ในเชิงประวัติศาสตร์ นวัตกรรมเทคโนโลยี และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดประโยชน์กับทุกภาคส่วนทั้งอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป จึงถือเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจ

ทั้งนี้ คณะกรรมการรางวัล TTF AWARD ได้คัดเลือกผลงานทางวิชาการดีเด่น TTF AWARD ประจำปี 2564-2565 จำนวน 5 ผลงาน แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ประกอบด้วย “รางวัลเกียรติยศ” ได้แก่ผลงานชื่อ “ใต้ร่มพระบารมี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บุรพกษัตริย์แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์” โดยคณะบรรณาธิการจัดทำสารานุกรมประวัติศาสตร์ไทย สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
รางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น แบ่งเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. ด้านสังคมศาสตร์ ได้แก่ผลงานชื่อ “อัตลักษณ์เอกสาร วงศาวิทยาการควบคุมประชากรของรัฐไทย” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2. ด้านมนุษยศาสตร์ ได้แก่ผลงานชื่อ “ศิลปะสมัยใหม่และร่วมสมัย : ตะวันตกและไทย” โดยรองศาสตราจารย์สุธี คุณาวิชยานนท์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ผลงานชื่อ “การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บก่อนถึงโรงพยาบาล” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ไชยพร ยุกเซ็น คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ 4. ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ผลงานชื่อ “พันธุศาสตร์ระดับเซลล์” โดย ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ ปิ่นทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสสระ ปะทะวัง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับรางวัลเกียรติยศ TTF AWARD ผู้แต่งจะได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และรางวัลผลงานทางวิชาการดีเด่น ผู้แต่งได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ นอกจากนั้น โครงการ TTF AWARD ยังมอบเงินสนับสนุนการจัดพิมพ์หนังสือรอบใหม่ให้กับสำนักพิมพ์ จำนวน 50,000 บาทอีกด้วย โดยรายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้จากhttps://research.tu.ac.th/ttfbookawards


กำลังโหลดความคิดเห็น