xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดประชุมเอเปก ครั้งที่ 29 เชื่อมั่นไทยพร้อมจัดประชุมอย่างเรียบร้อย สมเกียรติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดประชุมเอเปก ครั้งที่ 29 เชื่อมั่นไทยพร้อมจัดประชุมอย่างเรียบร้อย สมเกียรติ ซึ่งมีผู้นำเขตเศรษฐกิจสำคัญ แขกพิเศษ และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศตอบรับแล้ว

วันนี้ (10 ต.ค.) เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 29 (29th APEC Economic Leaders’ Week : AELW) ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญจากการประชุม ดังนี้

นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ความคิดเห็น และรับทราบต่อการดำเนินการเพื่อเตรียมการเป็นประธานของไทย และขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ร่วมดำเนินการอย่างแข็งขัน ตั้งใจ มาจนถึงช่วงใกล้วันประชุมแล้ว

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงส่วนของประเด็นด้านการเตรียมการด้านสารัตถะ ไทยขับเคลื่อนวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปค ภายใต้หัวข้อ “Open. Connect. Balance.” โดยมีรายละเอียดผลลัพธ์ที่ก้าวหน้าเป็นรูปธรรม ได้แก่

การอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุน (Open.) สมาชิกสนับสนุนข้อริเริ่มของไทย เรื่องการทบทวนการหารือ เขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) และ ที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค (Ministers Responsible for Trade (MRT) Meeting) เห็นชอบให้จัดทำแผนขับเคลื่อนเพื่อจากนั้นการหารือให้เป็นรูปธรรม

การฟื้นฟูความเชื่อมโยงโดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว (Connect) สมาชิกสนับสนุนการฟื้นฟูความเชื่อมโยงในเอเปก โดยเฉพาะการเดินทางและการท่องเที่ยว ซึ่งไทยเป็นผู้ผลักดัน โดยจะมีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ การจัดทำระบบฐานข้อมูลมาตรการการเดินทางข้ามแดนเอเปก (Information Portal) การจัดทำหลักการเพื่อส่งเสริมความสอดคล้องกันของใบรับรองการฉีดวัคซีน และ การขยายกลุ่มผู้ถือบัตรเดินทางนักธุรกิจเอเปก (ABTC) ให้ครอบคลุม

การส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนและครอบคลุม (Balance) ไทยริเริ่มการจัดทำเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ สีเขียว หรือ Bangkok Goals on BCG Economy ซึ่งเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของการจัดทำเป้าหมายแล้ว

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า การจัดการประชุมครั้งนี้ของไทยจะเป็นไปอย่างเรียบร้อย สมเกียรติ ซึ่งทราบว่ามีผู้นำเขตเศรษฐกิจสำคัญ แขกพิเศษ และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศ ตอบรับการร่วมเดินทางมาประชุมแล้วหลายเขต/คน ขอเชิญชวนให้คนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับแขกของรัฐบาล ซึ่งจะเดินทางมาร่วมการประชุมด้วยมิตรไมตรี

โฆษกรัฐบาลกล่าวว่า การดำเนินการเพื่อเตรียมการจัดการประชุมในทุกๆ ด้าน เป็นไปอย่างเรียบร้อย ตามช่วงเวลาที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้ วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุม รวมทั้งเพื่อให้การอารักขาและการรักษาความปลอดภัยผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพสูงสุด


กำลังโหลดความคิดเห็น