xs
xsm
sm
md
lg

“ไพศาล” แย้ง อายุนายกฯ เริ่มนับตั้งแต่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (3 ต.ค.) นายไพศาล พืชมงคล อดีตกรรมการผู้ช่วย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ศาลและตุลาการก็ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

ผมมีความเห็นทางกฎหมายในเรื่องนี้ ว่า

1. ความเป็นนายกรัฐมนตรีเกิดขึ้นเมื่อพระมหากษัตริย์มีพระบรมราชโองการแต่งตั้ง
การให้ความเห็นชอบของรัฐสภา เป็นเพียงขั้นตอนให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีเท่านั้น

2. พระมหากษัตริย์มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี “ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป” และไม่เคยมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแต่อย่างใด

จึงไม่อาจตีความเปลี่ยนแปลงแก้ไขพระบรมราชโองการนั้น

ความเป็นนายกรัฐมนตรีจึงเป็นอยู่ต่อไปจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งในปี 2562 เข้ารับตำแหน่ง
และนับตั้งแต่บัดนั้นถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2565 จึงครบ 8 ปี ซึ่งจะดำรงตำแหน่งต่อไปไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 158 วรรค 4
ซึ่งมีความสมบูรณ์ชัดเจนอยู่ในตัว

ถ้าจะเพิ่มเติมว่า จะต้องเป็นนายกรัฐมนตรีจากการให้ความเป็นชอบของรัฐสภา ตามมาตรา 158 วรรค 2 ก็ต้องเขียนรัฐธรรมนูญมาตรานี้ ว่า “นายกรัฐมนตรีตามวรรค 2 จะดำรงตำแหน่งเกิน 8 ปีไม่ได้ ไม่ว่าจะดำรงตำแหน่งติดต่อกันหรือไม่”
เมื่อรัฐธรรมนูญไม่เขียนไว้เช่นนี้ จึงตีความเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไม่ได้
มิหนำซ้ำ บันทึกการประชุมว่าด้วยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญมาตรา 158 วรรค 4 ก่อนเกิดกรณีคดีนี้ถึง 4 ปี ก็ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าให้นับเวลาตั้งแต่การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกด้วย

3. การแก้ไข เปลี่ยนแปลงพระบรมราชโองการ ว่า ให้สิ้นสุดเมื่อใดและเริ่มต้นใหม่เมื่อใด ไม่สามารถกระทำได้ เว้นแต่จะมีรัฐธรรมนูญบัญญัติเฉพาะ หรือมีพระบรมราชโองการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง
และยิ่งไม่สามารถใช้การตีความไปเปลี่ยนแปลงได้

4. รัฐธรรมนูญ 2560 ไม่ได้บัญญัติให้พระบรมราชโองการ 24 สิงหาคม 2557 สิ้นสุดลง เมื่อรัฐธรรมนูญ 2560 ใช้บังคับ และไม่ได้บัญญัติให้พระบรมราชโองการ 24 สิงหาคม 2557 ใช้บังคับใหม่เมื่อรัฐธรรมนูญ 2560 ใช้บังคับ
มิหน่ำซ้ำ บทเฉพาะกาลมาตรา 264 ยังบัญญัติรับรองให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ 2560 ด้วย
5. รัฐธรรมนูญบัญญัติให้การพิจารณาพิพากษาต้องทำตามรัฐธรรมนูญ และกฎหมาย
คือ มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป และไม่เคยมีพระบรมราชโองการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ให้ความเป็นนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดหรือเริ่มต้นความเป็นนายกรัฐมนตรีใหม่ เมื่อรัฐธรรมนูญ 2560 ใช้บังคับเลย
พระบรมราชโองการ 24 สิงหาคม 57 จึงไม่ได้สิ้นสุดลง และเริ่มมีผลใหม่นับแต่รัฐธรรมนูญ 2560 ใช้บังคับ!!!
นี่คือปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
นี่คือ เหตุที่เกิดการไม่เห็นด้วย อย่างกว้างขวางอยู่ในขณะนี้

ได้เตือนไว้ก่อนแล้วใช่ไหมว่า ถ้าไม่ยอมรับพระบรมราชโองการแล้วจะเกิดผลอย่างไร?
กำลังโหลดความคิดเห็น