xs
xsm
sm
md
lg

“ศ.ดร.เกรียงศักดิ์” แนะ ไทยควรเป็นผู้นำขับเคลื่อนอาเซียน ปูทางเป็นแกนกลาง เชื่อมทุกขั้วมหาอำนาจ สร้างการต่อรอง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้(30 ก.ย,)ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “แนวโน้มของอิทธิพลอเมริกาในประเทศไทย” ที่จัดโดยสมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา, สถาบันการสร้างชาติ, ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.),และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดเสวนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทย (Thailand International Relation Forum) ในหัวข้อ “อิทธิพลอเมริกาในประเทศไทย: วิเคราะห์อดีต ปัจจุบัน อนาคต” ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้กล่าวเปิดงาน

โดยศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าวว่า สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศไทยในอดีตถึงปัจจุบัน แต่การเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์โลก จะทำให้อิทธิพลของอเมริกาในประเทศไทยถดถอยลง ทั้งขนาด ความกว้าง และความลึกของอิทธิพล ขณะเดียวกันมหาอำนาจอื่นได้มีอิทธิพลมากขึ้น ซึ่งในโลกที่มีหลายขั้วอำนาจและระเบียบโลกที่มีหลายหลักหรือไม่มีหลักที่แน่นอนนั้น ไทยจะได้รับอิทธิพลจากหลายมหาอำนาจ เกิดความซับซ้อนของหลักปรัชญาความคิดจนถึงหลักปฏิบัติ ส่งผลทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการขับเคลื่อนประเทศที่ขาดทิศทาง ขาดเอกภาพ และขาดเสถียรภาพ

“ประเทศไทยจำเป็นต้องกลับมาทบทวนทิศทางการพัฒนา โดยการกำหนดหลักหมุดในการสร้างชาติบนหลักปรัชญาที่ดีงาม สร้างอุดมการณ์ชาติที่ชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่ผลประโยชน์ของชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจบนจุดแกร่งของประเทศ สร้างสังคมที่หลากหลายแต่มีเอกภาพ และสร้างการเมืองประชาธิปไตยบนฐานธรรมาธิปไตย นอกจากนี้ ประเทศไทยควรเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนอาเซียน ให้เป็นแกนกลางในการเชื่อมขั้วอำนาจต่าง ๆ เพื่อสร้างอำนาจต่อรองและรักษาดุลอำนาจในภูมิภาค” ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าว

ทั้งนี้ในช่วงการเสวนา มีการแบ่งประเด็นเสวนาออกเป็น 3 มิติ คือ มิติสังคมวัฒนธรรม, มิติการเมือง, มิติเศรษฐกิจ ซึ่งในแต่ละมิติได้มีนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญมาร่วมแสดงความคิดเห็นหลายท่าน อาทิ ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์, อ.กิตติพล วงศ์มีชัย, อ. เอกสฤษดิ์ ลักษิตานนท์, ผศ.สาธิน สุนทรพันธุ์, พล.อ.สุรสิทธิ์ ถนัดทาง, ผศ.ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธินันท์, ท่านกฤษฎา เปี่ยมพงศ์สานต์, รศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม, ผศ.ดร.ประการัง ชื่นจิตร, ดร.ดอน นาครทรรพโดยมีผศ.ดร.เชษฐา ทรัพย์เย็น ประธานที่ปรึกษา ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาและบุคคลทั่วไป เข้าฟังกว่า 300 คน


กำลังโหลดความคิดเห็น