xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ ถกทูตนิวซีแลนด์ ผลักดันความร่วมการค้าลงทุนเกษตร-อาหาร หนุนไทยเต็มที่เจ้าภาพเอเปก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ประยุทธ์” เปิดทำเนียบ หารือเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ ผลักดันความร่วมมือทางการค้าและการลงทุน เกษตรและอาหาร พร้อมสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพเอเปก 2565

วันนี้ (8 ส.ค.) เวลา 13.30 น. ณ ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล นายโจนาทาน เดล คิงส์ (H.E. Mr. Jonathan Dale Kings) เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยภายหลังเสร็จสิ้นการหารือ นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรียินดีกับการเข้ารับตำแหน่งในประเทศไทย หวังว่า จะสานต่อและขยายความร่วมมือทวิภาคี รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้น ทั้งในระดับภูมิภาค อนุภูมิภาค และเวทีพหุภาคี นอกจากนี้ ยังฝากความระลึกถึงไปยังนายกรัฐมนตรี จาซินดา อาร์เดิร์น ของนิวซีแลนด์ ซึ่งได้มีโอกาสหารือทวิภาคีกันในหลายโอกาสถึงความร่วมมือของทั้งสองประเทศ ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปก ต่อจากนิวซีแลนด์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 หวังว่า จะได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ในการประชุมผู้นำเอเปกที่ประเทศไทยในเดือนพฤศจิกายน 2565 นี้

เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ ยินดีที่ได้รับตำแหน่งในประเทศไทย โดยไทยและนิวซีแลนด์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและความร่วมมือที่ครอบคลุมทุกมิติต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยถือเป็นมิตรประเทศที่สำคัญ พร้อมยืนยันจะกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น และสานต่อความร่วมมือต่างๆ ของสองประเทศ ทั้งการเพิ่มมูลค้าทางการค้าและการลงทุน การส่งเสริมความร่วมมือด้านท่องเที่ยวเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชน ความร่วมมือในกรอบพหุภาคี ทั้งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง อาเซียน ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก และความร่วมมือในประเด็นระดับโลก

ทั้งสองฝ่ายยินดีที่การค้าระหว่างไทยกับนิวซีแลนด์ในปี 2564 ขยายตัวเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของทั้งสองประเทศแม้ต้องเผชิญกับโควิด-19 นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักธุรกิจและนักลงทุนจากนิวซีแลนด์ให้มาร่วมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่นิวซีแลนด์มีความเชี่ยวชาญ อาทิ การเกษตรอัจฉริยะ และเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ของไทย และแผนเศรษฐกิจ 30 ปีของนิวซีแลนด์ โดยไทยมุ่งที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ควบคู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีและดิจิทัลเพื่อเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานของโลกอย่างมีศักยภาพ ซึ่งเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ ยินดีผลักดันให้มูลค้าการค้าของทั้งสองฝ่ายเพิ่มมากขึ้น และจะพิจารณาส่งเสริมให้ภาคเอกชนของนิวซีแลนด์เข้ามาลงทุนใน EEC

ด้านการเกษตรและอาหาร นายกรัฐมนตรี หวังว่า ทั้งสองฝ่ายจะแสวงหาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตรและปศุสัตว์ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบอย่างยั่งยืนของเกษตรกรโคนมไทย เพื่อพัฒนาโคนมระหว่างกัน ตลอดจนความร่วมมือด้านนวัตกรรมอาหารที่นิวซีแลนด์มีศักยภาพ ซึ่งเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ ยินดีแลกเปลี่ยนความร่วมมือและประสบการณ์กับไทย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในด้านดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น

ในตอนท้าย ทั้งสองได้หารือถึงความร่วมมือในกรอบพหุภาคี โดยนายกรัฐมนตรีชื่นชมบทบาทของอาเซียน-นิวซีแลนด์ ที่ดำเนินมาอย่างราบรื่นตลอด 47 ปี และขอบคุณนิวซีแลนด์ที่ช่วยอาเซียนในการรับมือกับโควิด-19 รวมทั้งยินดีที่นิวซีแลนด์ได้แสดงความประสงค์เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ฯ ยังได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ในประเด็นสถานการณ์ในภูมิภาค โดยเอกอัครราชทูตชื่นชมบทบาทของไทยในการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่เมียนมา พร้อมทั้งยินดีสนับสนุนไทยอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพเอเปกในปีนี้


กำลังโหลดความคิดเห็น