xs
xsm
sm
md
lg

ขยับขึ้น!! พาณิชย์ฯ พะเยาร่วมกับกรมการค้าภายใน รับซื้อลำไยสดช่อและลำไยรูดร่วง “ดึงราคาลำไยขึ้น”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นางศุภมิตร เต็งเผ่ พาณิชย์จังหวัดพะเยา นำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในพื้นที่จังหวัดพะเยา ลุย!! จำหน่ายผลผลิตลำไย(สดช่อ) ให้กับผู้บริโภคโดยตรง ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค ส่งผลให้ราคาลำไยสดช่อปรับสูงขึ้น +2 บาท/กก. โดยราคาจำหน่ายลำไยสดช่อ เกษตรกรขายได้ เกรด AA+A ราคา 18-20 บาท/กก. และราคาลำไยสดรูดร่วง เกรด AA ราคา 12-13 บาท/กก.

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา ได้ดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ปี 2565 จังหวัดพะเยา ดังนี้

(1)กิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลผลิตลำไย(สดช่อ)ออกนอกแหล่งผลิต ตามโครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 จังหวัดพะเยา ผลการดำเนินการ : มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7 ราย รวบรวม/กระจายผลผลิตตั้งแต่วันที่ 8 ก.ค. - 3 ส.ค. 2565 ปริมาณ 190,869 กิโลกรัม มูลค่า 3,617,784 บาท

(2)กิจกรรมเชื่อมโยงผู้รับซื้อลำไยที่เข้าร่วมโครงการเชื่อมโยงกระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิตฯ รับซื้อลำไยสดช่อจากเกษตรกรโดยตรง ปริมาณ 4,000 กิโลกรัม ราคา 17 บาท/กก. มูลค่า 68,000 บาท

(3)สนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์ผลไม้พร้อมสติ๊กเกอร์ กรมการค้าภายใน สนับสนุนกล่องบรรจุภัณฑ์ผลไม้ ขนาด 10 กิโลกรัม ให้จังหวัดพะเยา จำนวน 3 ครั้ง จำนวน 9,650 กล่อง
 
(4)กิจกรรมส่งเสริมการเชื่อมโยงสินค้าเกษตร(ลำไย) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าจังหวัดพะเยาปีงบประมาณ 2565 จำหน่ายลำไย(สดช่อ) ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสำนักงานใหญ่

(5)กิจกรรมสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมรับซื้อลำไยเพื่อการแปรรูปและส่งออก ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 ปริมาณรับซื้อ 100,000 ตันสด โดยรับซื้อลำไยสดรูดร่วง เกรด AA ราคารับซื้อไม่ต่ำกว่า 13 บาท/กก. เกรด A ราคารับซื้อไม่ต่ำกว่า 5 บาท/กก.
 
โดยจังหวัดพะเยา มีโรงงานอบลำไยสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ (1) ห้างหุ้นส่วนจำกัด นงคราญเชียงม่วนพืชผล อำเภอเชียงม่วน และ (2) บริษัท เจ.เค.ชนาธาร จำกัด อำเภอเชียงคำ




กำลังโหลดความคิดเห็น