xs
xsm
sm
md
lg

ลุ้น! “ลุงตู่” เพิ่มงบอุดหนุนรายหัว “เรียนฟรี” แบบขั้นบันได สูงสุด 5.4 หมื่น ล.อานิสงส์ “ค่าอาหารกลางวันเด็ก” 28 บาท/คน/วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ครูตรีนุช” จ่อพบ “ครูใหญ่ตู่” ขอเพิ่มงบอุดหนุนรายหัว “โครงการเรียนฟรี” แบบขั้นบันได ผูกพัน 4 ปี ปีแรกปีสอง 2-3 พันล้าน ปีสาม 6 พันล้าน ปีสุดท้ายสูงสุด 8 พันล้าน เพิ่มจากงบเดิม 4.6 หมื่นล้าน ส่วน “มหาดไทย” สั่ง สถานศึกษา อปท.ทั่วประเทศ เตรียมพร้อม รับเพิ่มงบอาหารกลางวัน จาก 21 บาท เป็น 28 บาท/คน/วัน

วันนี้ (1 ก.ค.) มีรายงานจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สัปดาห์หน้า นางตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เตรียมเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อรายงานข้อเสนอขอปรับอัตราเงินอุดหนุนรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน สำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานแบบขั้นบันได

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (โครงการเรียนฟรี) โดยจะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในลำดับถัดไป

ทั้งนี้ เป็นไปตามมติ สภาการศึกษา โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ ได้แก่ ประมาณการงบประมาณตามอัตราที่เสนอขอ “ปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวฯ ผูกพัน 4 ปี งบประมาณ ปี 2566-2568”

ปีแรก 4.8 หมื่นล้าน เพิ่ม 2,259 ล้านบาทเศษ ปีที่สอง 5 หมื่นล้าน เพิ่ม 3,916 ล้านบาทเศษ ปีที่สาม 5.2 หมื่นล้าน เพิ่ม 6,129 ล้านบาทเศษ และปีที่สี่ 5.4 หมื่นล้าน เพิ่ม 8,066 ล้านบาทเศษ โดยเพิ่มจากงบประมาณปัจจุบัน ปี 2565 ที่ได้รับอุดหนุน 46,482,393,398 บาท

ส่วนที่ กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) มีหนังสือด่วนที่สุดถึง ท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ระบุว่า ได้รับการประสานจากสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาว่า กระทรวงศึกษาธิการ จะนำข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี

“โดยเฉพาะเพื่อปรับอัตราเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย และเงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา จากวันละ 21 บาท/คน/วัน เป็น 28 บาท/คน/วัน”

โดย สถ. ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ขอรับการอุดหนุนงบประมาณด้านการศึกษา ที่เป็นหน่วยงานรับตรงเช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง เตรียมความพร้อมในการขอแปรญัตติเพิ่มงบประมาณรายการดังกล่าว

ทั้งนี้ เมื่อเดือน ก.พ. ครม.ชุดปัจจุบัน เห็นชอบหลักการของการปรับค่าอาหารกลางวันของนักเรียน เพิ่มอีก 5% จาก อัตรา 20 บาท/คน/วัน เป็นอัตรา 21 บาท/คน/วัน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 25,436,304,000 ล้านบาท

โดย อุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จำนวน 23,561,921,200 ล้านบาท และจัดสรรให้สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำหรับนักเรียนเอกชนอีก จำนวน1,874,382,800 บาท

ขณะที่ ครม.เมื่อปี 2563 เคยรับทราบหลักการการปรับอัตราที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลของ สพฐ.ในอัตราตั้งแต่ 24-36 บาท/คน/วัน


กำลังโหลดความคิดเห็น