xs
xsm
sm
md
lg

“นายกฯ” ห่วงผู้ประสบเหตุไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่ สั่งการ พม.ร่วม กทม.เร่งดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกรัฐบาล เผย “นายกฯ” ห่วงผู้ประสบเหตุไฟไหม้ชุมชนบ่อนไก่ สั่งการ พม. ร่วม กทม. เร่งดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ สำรวจพื้นที่ชุมชนแออัดทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล วางแผนเผชิญเหตุกรณีพื้นที่เข้าถึงยาก


วันนี้ (22 มิ.ย.) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ติดตามเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ถนนพระรามที่ 4 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ วานนี้ (21 มิ.ย.) ซึ่งเป็นพื้นที่ชุมชนแออัด ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ และห้องเช่าเกือบร้อยหลังคาเรือน มีซอยแคบทำให้รถดับเพลิงและการลำเลียงน้ำเข้าไปฉีดดับเพลิงค่อนข้างยากลำบาก โดยนายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยและฝากกำลังใจถึงประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งขณะนี้กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้การดูแลเบื้องต้นที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว บริเวณศูนย์สร้างสุขทุกวัยบ่อนไก่ (ศูนย์เยาวชนบ่อนไก่) แล้ว

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ขอให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการ เร่งสำรวจพื้นที่ชุมชนแอดอัดทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปัจจุบันให้ครอบคลุม พร้อมกับให้วางแผนเผชิญเหตุ เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในกรณีพื้นที่เข้าถึงยาก ให้มีการบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน เพื่อเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงต้องลดความสูญเสียที่จะมีต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้มีผลกระทบน้อยที่สุด

“นายกรัฐมนตรีเน้นให้มีการป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยงใหม่ และลดความเสี่ยงที่มีอยู่เดิม เพื่อป้องกันการเกิดเหตุสาธารณภัย ป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสีย สำหรับกรณีผู้ประสบภัยเหตุเพลิงไหม้ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใย โดยได้สั่งการเพิ่มเติมให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ประสบภัยร่วมกับกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด ให้สำรวจและรับฟังปัญหา ความต้องการ เพื่อรัฐบาลจะได้เร่งแก้ปัญหาโดยเร็วที่สุด” โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น