xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ผ่านแผนอัตรากำลัง รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ นราธิวาส เพิ่ม 467 อัตรา-200 เตียง ในปี 69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบแผนอัตรากำลัง รพ.กัลยาณิวัฒนาการุณย์ จ.นราธิวาส เพิ่ม 467 อัตรา ขยายจาก 30 เตียง เป็น 200 เตียง ภายในปี 2569

วันนี้ (21 มิ.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบแผนอัตรากำลังโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (มนร.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 จำนวน 467 อัตรา งบประมาณรวมทั้งสิ้น 152.78 ล้านบาท ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรมเสนอ เพื่อเพิ่มอัตรากำลังของโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ให้สามารถรองรับการบริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันมีอัตรากำลังจำนวน 62 อัตรา และมีผู้มารับบริการเฉลี่ยเดือนละ 3,000 คน

แผนอัตรากำลังโรงพยาบาลกัลยาณิวัฒนาการุณย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2569 นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาศักยภาพการตรวจรักษาให้มีความสะดวกรวดเร็วและสามารถตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเฉพาะทาง อันจะเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสากล รองรับการบริการผู้ป่วยทุกสิทธิ การรักษาและผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกำหนดเป้าหมายในการขยายบริการจากโรงพยาบาลทุติยภูมิ (ขนาด F3) จำนวน 30 เตียง ในปีงบประมาณ 2565 เป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ (ขนาด M2) จำนวน 200 เตียง ในปีงบประมาณ 2569 2.รองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทย์ศาสตร์ ตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) ในปีการศึกษา 2568 ที่ให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 1 - ปีที่ 3 (ชั้นปรีคลินิก) ได้เรียนรู้กับผู้ป่วยจริงและรองรับการผลิตแพทย์ให้เต็มศักยภาพ โดยกำหนดเป้าหมายในการรับนักศึกษาปีการศึกษา 2568 เพิ่มเป็นจำนวน 48 คน จากเดิมที่รับนักศึกษาจำนวน 36 คน ในปีการศึกษา 2562

นางสาวรัชดากล่าวด้วยว่า คลินิกแพทย์เฉพาะทางภายใต้แผนอัตรากำลังที่จะทยอยเปิดให้บริการประชาชนตามปีงบประมาณ มีดังนี้ 1) ปี 2566 เปิดบริการคลินิกแพทย์เฉพาะทาง 7 สาขา คือ คลินิกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู คลินิกสูตินรีเวช คลินิกอายุรกรรมโรคหัวใจ คลินิกอายุรกรรมโรคไต คลินิกต่อมไร้ท่อ และคลินิกอายุรกรรม 2) ปี 2567 เปิดคลินิกจักษุ 3) ปี 2568 เปิดคลินิกโสต คอ นาสิก และคลินิกศัลยกรรม 4) ปี 2569 เปิดคลินิกพยาธิวิทยา (นิติเวช) คลินิกเวชศาสตร์ครอบครัว และคลินิกกุมารเวช


กำลังโหลดความคิดเห็น