xs
xsm
sm
md
lg

‘ธณิกานต์’ เปิดงานค่ายจุฬาฯฤดูร้อน ยกระดับถนนสายไม้บางโพ เขตบางซื่อ สู่แหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ กทม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (6 มิ.ย.)น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางซื่อ-ดุสิต เปิดโครงการค่ายสถาปัตย์ปฏิบัติออกแบบสหศาสตร์ ภาคฤดูร้อน เพื่ออนุรักษ์พัฒนาชุมชนยั่งยืน 2565 ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Arch CU Summer Camp 2022 พร้อมประชาคมประชานฤมิตรและคณะกรรมการ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมซอยประชานฤมิตร

น.ส.ธณิกานต์ กล่าวว่า ถนนสายไม้บางโพ เขตบางซื่อ ถือเป็นแหล่งรวมร้านค้าไม้และเฟอร์นิเจอร์อาร์ตแอนด์คราฟท์ มีความเก่าแก่และมีอัตลักษณ์โดดเด่น ตลอดความยาวถนนเส้นนี้ประมาณ 1 กิโลเมตรกว่าๆ มีร้านค้าประมาณ 150-200 ร้าน เรียงรายติดกันตลอดทั้งเส้น การเปิดโครงการวันนี้เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ประชาคมฯและคนในชุมชน มีความพร้อมในการยกระดับถนนสายไม้บางโพให้เป็นแหล่งการเรียนรู้แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร นอกเหนือจากการเป็นแหล่งค้าขายและแหล่งท่องเที่ยวประจำถิ่น

‘ขอบคุณ รศ.ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ปริญญ์ เจียรมณีโชติชัย หัวหน้าโครงการฯ และ นายภูริสิทธิ์ สิริวโรธากุล ประธานชุมชนซอยประชานฤมิตร ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ย่านถนนสายไม้บางโพ ซึ่งเป็นชุมชนเศรษฐกิจท้องถิ่นเก่าแก่ของเขตบางซื่อ สนับสนุนการแบ่งปันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการกับความเชี่ยวชาญในการลงมือปฏิบัติจริง’ น.ส.ธณิกานต์ กล่าว

ทั้งนี้ โครงการ Arch CU Summer Camp 2022 เป็นเสมือนค่ายฤดูร้อนของนิสิตสถาปัตย์ จุฬาฯ เพื่อการอนุรักษ์พัฒนาย่านเศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืนและนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 6-30 มิถุนายนนี้ ณ ชุมชนประชานฤมิตร เรียนรู้งานช่าง วิถีชีวิตชุมชนค้าไม้ และจะมีนำเสนอไอเดียของนิสิตในการพัฒนาต่อเวทีสาธารณะวันที่ 30 มิถุนายน 2565


กำลังโหลดความคิดเห็น