xs
xsm
sm
md
lg

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม จังหวัดนครปฐม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดินทางไปตรวจติดตาม โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยมีนายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายศุภเวท ทองประยูร ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 ราชบุรี พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ

นายศักดิ์ดา กล่าวว่าโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็น 1 ใน 15 โครงการ ในพื้นที่ 11 จังหวัด ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ซึ่งการดำเนินงานโครงการฯ จะได้ปริมาณน้ำ 657,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี สามารถช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1,820 ครัวเรือน 5,961 คน ครอบคลุมพื้นที่ 17,895 ไร่ ทำให้ประชาชนมีน้ำแหล่งน้ำต้นทุนไว้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอ


กำลังโหลดความคิดเห็น