xs
xsm
sm
md
lg

กระทรวงพาณิชย์เจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก 19-22 พ.ค. นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงพาณิชย์ เจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก 19-22 พ.ค. ส่งสัญญาณความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก อย่างยั่งยืน

วันนี้ (16 พ.ค.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 19-22 พฤษภาคม นี้ รัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปก (APEC Ministers Responsible for Trade (MRT) Meeting 2022) ซึ่งมีสมาชิกรวม 21 เขตเศรษฐกิจ โดยการประชุมยังรวมถึงการจัดประชุมภาครัฐ-ภาคเอกชน (Public Private Diaglogue:PPD) ระหว่างรัฐมนตรีการค้าเอเปก กับ สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก (APEC Business Advisory Council: ABAC) เรื่อง การขับเคลื่อนการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก ในช่วงโควิด-19 และการดำเนินงานในอนาคต

ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกมีเจตนารมณ์ร่วมกัน ในประเด็นสำคัญ อาทิ
1. ยึดมั่นในระบบการค้าพหุภาคีและการนำไปสู่ผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีองค์กรการค้าโลก
2. ส่งเสริมการอำนวยความสะดวกทางการค้า
3. ให้ความสำคัญกับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ
4. ให้ความสำคัญในเรื่องการเดินทางข้ามพรมแดนอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อเพื่อฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยว
5. เน้นย้ำการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจสนับสนุนทักษะดิจิทัล
6. ผลักดันเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy)
7. เน้นการใช้นโยบายการค้าและสิ่งแวดล้อมที่สมดุล เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8. ขจัดการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ไม่มีประสิทธิภาพ เขตเศรษฐกิจที่มีความพร้อมอาจจัดทําทางเลือกการคงสถานะการอุดหนุนเชื้อเพลิงฟอสซิลด้วยความสมัครใจ
9. ปรับปรุงพิกัดศุลกากรของสินค้าสิ่งแวดล้อมให้มีความทันสมัย
10. ส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจและการเสริมสร้างขีดความสามารถแก่วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย สตรีและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ในส่วนของการหารือร่วมกับภาคเอกชน จะมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่อง พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี การส่งเสริมบทบาทสตรี และธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมและขนาดย่อยให้เข้าสู่ธุรกิจระหว่างประเทศมากขึ้น การลดข้อจำกัดทางการค้าสินค้ายา/เวชภัณฑ์ และมาตรการรับมือประเด็นสิ่งแวดล้อมภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี

“ผลลัพธ์ของการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปกครั้งนี้ ถือเป็นการส่งสัญญาณความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในการเร่งฟื้นฟูและกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยและภูมิภาคอย่างครอบคลุมและยังยืน รวมถึงเชื่อมโยงถึงการเป็นเจ้าภาพเอเปกของไทยในปีนี้ ที่จะสนับสนุนบทบาทเด่นของประเทศในเวทีนานาชาติด้วย” นางสาวรัชดา กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น