xs
xsm
sm
md
lg

คำเตือน!! หากเพิกเฉยในการออกเสียงเลือกตั้ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์หากไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น จะถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองถึง 2 ปี หากมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อย่าลืมไปแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ แต่ต้องเป็นเหตุจำเป็นอันสมควรเท่านั้น เพราะหากแจ้งเหตุแล้วแต่เหตุนั้นไม่เป็นอันสมควรก็จะถูกจำกัดสิทธิได้เช่นกัน

เสียงคุณสำคัญ ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง เลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาพัฒนากรุงเทพมหานครของเรา

#เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร #เลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร #กรุงเทพมหานคร #Bangkok
(บทความประชาสัมพันธ์)


กำลังโหลดความคิดเห็น