xs
xsm
sm
md
lg

ตีตกคำร้อง “บุญสิน” ขอวินิจฉัย พ.ร.บ.ระเบียบ กทม.ขัด รธน.หลังชวดลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศาล รธน.ตีตกคำร้อง “บุญสิน หยกทิพย์” ขอวินิจฉัย พ.ร.บ.ระเบียบ กทม.ขัด รธน.หรือไม่ ปมกำหนดผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.หรือเทียบเท่า ทำชวดลงสมัคร

วันนี้ (11 พ.ค.) ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยในคดีที่นายบุญสิน หยกทิพย์ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ว่า พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 มาตรา 46 แก้ไขเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.บริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญ มาตรา 27 วรรคหนึ่ง และใช้บังคับมิได้ตามรัฐธรรม มาตรา 5

โดยศาลรัฐธรรมนูญ เห็นว่า กรณี นายบุญสิน อ้างว่า ตนไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ เนื่องจากไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าตามกฎหมายดังกล่าวบัญญัติกำหนดไว้นั้น ไม่ปรากฏว่า ผู้ร้องได้ยื่นสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จึงยังไม่ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองไว้ ประกอบกับการยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของกฎหมาย รัฐธรรมนูญบัญญัติให้สิทธิเป็นการเฉพาะแล้วตามรัฐธรรมนูญมาตรา 212 และมาตรา 231 (1) กรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญมาตรา 213


กำลังโหลดความคิดเห็น