xs
xsm
sm
md
lg

“รัชพล บางกอกใหญ่” ดัน “บำนาญประชาชน” รองรับสังคมผู้สูงวัย หวังสร้างความมั่นคงในชีวิตผู้สูงอายุ-ลดภาระลูกหลาน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (11 พ.ค.) นายรัชพล ธรรมาคม ผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ พรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ กล่าวคือมีผู้สูงอายุมากกว่า 20% ของจำนวนประชากรทั้งหมด หรือราว 13 ล้านคน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ภาครัฐจึงจำเป็นต้องมีนโยบายรองกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ โดยเฉพาะการจัดทำนโยบาย เช่น บำนาญประชาชน 3,000 บาท ของพรรคไทยสร้างไทย ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้สูงอายุของบรรดาลูกหลานที่มีภาระในการหาเลี้ยงครอบครัวอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่ลูกหลาน และสร้างความอุ่นใจแก่ผู้สูงวัยในการดำรงชีพได้อย่างมีความสุขด้วย

นายรัชพล กล่าวอีกว่า ในส่วนของกรุงเทพฯนั้น พรรคไทยสร้างไทยมีนโยบายเพิ่มโรงพยาบาลในสังกัด กทม.จากเดิมที่มีอยู่เพียง 11 แห่ง เป็น 1 เขต 1 โรงพยาบาล เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับจำนวนผู้ป่วยสูงอายุที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นตามโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ การเพิ่มพื้นที่สันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญ เพราะการสนับสนุนให้ประชาชนดูแลสุขภาพเป็นวิธีในการลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาโรค ลดภาระค่าครองชีพของประชาชน และประหยัดงบประมาณภาครัฐด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืน

“บำนาญประชาชน อยู่บนพื้นฐานแนวคิดที่ว่า ผู้สูงอายุล้วนเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์กับประเทศชาติ และสามารถเป็นปราชญ์ชุมชนด้วยการใช้ประสบการณ์ที่ผ่านมาถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชาวบ้าน และให้คำแนะนำแก่คนรุ่นใหม่ ๆ ซึ่งบำนาญประชาชนนี้จะเป็นสิ่งตอบแทนคุณค่าของผู้สูงวัย เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของลูกหลาน และเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของผู้สูงวัยอีกด้วย นอกจากนี้ การมีสถานที่รักษายามเจ็บป่วยของพี่น้องประชาชนก็เป็นหน้าที่ของ กทม.ที่ต้องจัดหาให้เพียงพอกับโครงสร้างประชากรในปัจจุบันด้วย ผู้สูงอายุเขตบางกอกใหญ่หลายท่านที่ผมได้พูดคุย ท่านมีความหวังกับนโยบายนี้มาก และฝากให้ผมและพรรคไทยสร้างไทยผลักดันโครงการดี ๆ เพื่อชาว กทม.อย่างเต็มที่” นายรัชพล กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น