xs
xsm
sm
md
lg

เปิดเซฟ “น้ำหอม” สุภาพร กำเนิดผล ส.ส.ป้ายแดง สงขลา รวยอู้ฟู่ 635 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ป.ป.ช. เปิดทรัพย์สิน “น้ำหอม” สุภาพร กำเนิดผล ส.ส.ป้ายแดง ปชป. รวย 635 ล้าน ครองที่ดิน กระเป๋าแบรนด์เนมเพียบ

วันนี้ (26 เม.ย.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของ น.ส.สุภาพร กำเนิดผล กรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 27 มกราคม 65 โดย น.ส.สุภาพร แจ้งสถานภาพ อยู่กินกันฉันสามีภริยากับ นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ โดยมีบุตร 2 คน ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 1 คน

ทั้งนี้ พบว่า น.ส.สุภาพร นายเดชอิศม์ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สินรวมกันทั้งสิ้น 635,831,734 บาท ซึ่ง น.ส.สุภาพร แจ้งมีรายได้ต่อปีโดยเป็นเงินเดือน 467,047 บาท ค่านายหน้า 230,159 บาท มีรายจ่ายประจำ เป็นค่าอุปโภค บริโภค 6 แสนบาท ค่าผ่อนที่อยู่อาศัย 420,000 บาท ค่าผ่อนรถ 919,828 บาท ส่วน นายเดชอิศม์ มีรายได้ต่อปีเป็นเงินเดือน 1,367,720 บาท รายได้จากขายน้ำยาง 7 แสนบาท มีรายจ่ายค่าอุปโภค บริโภค 840,000 บาท และทั้งสองแจ้งมีหนี้สินรวมกัน 52,644,424 บาท โดยเป็นเงินเบิกเกินบัญชีของ น.ส.สุภาพร 496,915 บาท และของ นายเดชอิศม์ จำนวน 46,864 บาท เงินกู้จากธนาคารอิสลาม/จะนะ ในชื่อของ น.ส.สุภาพร ซึ่งยอดหนี้คงเหลือ 2,100,645 บาท หนี้สินที่มีหลักฐานเป็นหนังสือในชื่อของ น.ส.สุภาพร โดยเป็นเงินกู้จากกสิกรลิซซิ่ง 4,210,000 บาท นายบันฑิต สมบูรณ์ 20 ล้าน นายฉัตรชัย จิระโร 30 ล้าน ในปี 64

ส่วนรายละเอียดทรัพย์สิน ประกอบด้วย เงินฝากของ น.ส.สุภาพร 44 บัญชี จำนวน 19,976,780 บาท เงินฝากของนายเดชอิศม์ 13 บัญชี จำนวน 33,770,324 บาท เงินฝากของบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 2 บัญชี จำนวน 178,992 บาท เงินลงทุนของ น.ส.สุภาพร มูลค่า 67,150,043 บาท เงินลงทุนของนายเดชอิศม์ จำนวน 10,850,000 บาท ที่ดินในชื่อ น.ส.สุภาพร 43 แปลง จำนวน 167,100,000 บาท ที่ดินในชื่อของนายเดชอิศม์ 59 แปลง จำนวน 243,635,000 บาท ส่วนใหญ่อยู่ จ.สงขลา

โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างในชื่อของ น.ส.สุภาพร 5 หลัง จำนวน 17,869,823 บาท โดยเป็นคอนโด และที่อยู่อาศัย ส่วนของ นายเดชอิศม์ 2 หลัง จำนวน 26,200,000 บาท เป็นสนามชนโค และที่อยู่อาศัย อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 1 แห่ง ยานพาหนะในชื่อของ น.ส.สุภาพร เป็นรถยนต์ 10 คัน จักรยานยนต์ 3 คัน มูลค่ารวม 17,975,000 บาท และในชื่อ นายเดชอิศม์ เป็นรถยนต์ 2 คัน รถแทรกเตอร์ 2 คัน มูลค่า 8,759,000 บาท สิทธิและสัมปทานของ น.ส.สุภาพร นายเดชอิศม์ และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ รวมมูลค่า 16,831,869 บาท

ขณะที่รายการทรัพย์สินอื่นของ น.ส.สุภาพร แจ้งมูลค่ารวม 1,677,930 บาท อาทิ ปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติ ขนาด .380 นาฬิกา สร้อยคอเพชร ชุดเพชร 1 เซต กระเป๋าแบรนด์เนม 19 ใบ ส่วนของนายเดชอิศม์ มูลค่ารวม 3,857,000 บาท อาทิ อาวุธปืน นาฬิกา ROLEX นาฬิกา PATEX สร้อยคอทอง 10 บาท
กำลังโหลดความคิดเห็น