xs
xsm
sm
md
lg

พปชร.ประชุมใหญ่ตั้ง "สันติ" เลขาฯ เปิดตัว 4 กก.บห.มากประสบการณ์ นำสู่สถาบันการเมือง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประชุมใหญ่พปชร.ประจำปี 65 ราบรื่น สมาชิกเสนอ-โหวต "สันติ" นั่งเลขาฯคนใหม่ พร้อมนายทะเบียน "สุรสิทธิ์" และ 4 กก.บห.พรรคคนใหม่ ฝีมือดีด้านการบริหารและนโยบายดูแลปากท้องประชาชน พร้อมนำทัพสร้างความเข้มแข็งเป็นหนึ่งเดียวขึ้นชั้นสถาบันการเมือง
วันนี้ (3 เมษายน 2565) ณ โรงแรมเซนเตอร์ พอยท์ เทอมินอล 21 จ. นครราชสีมา พรรคพลังประชารัฐ(พปชร.)ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 1/2565 โดยมีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรค เป็นประธาน พร้อมด้วยกรรมการบริหารพรรค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) และสมาชิกพรรคแต่ละจังหวัดทั่วประเทศที่เข้าร่วมประชุมมากกว่า 500 คน โดยนายวิรัช รัตนเศรษฐ รองหัวหน้าพรรค รับหน้าที่ดำเนินการประชุม พร้อมแจ้งวาระการประชุมอย่างเป็นทางการ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม 4 วาระด้วยกัน โดยมีวาระที่สำคัญในการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรค พปชร.แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 6 ตำแหน่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริหารพรรค จำนวน 6 คนได้พ้นจากตำแหน่ง และขอลาออก ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของพรรคพลังประชารัฐ ข้อ 14 ต้องดำเนินการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างลง ต้องดำเนินการเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรค ขึ้นมาทดแทน เพื่อแทนตำแหน่งที่วางลง

สำหรับการประชุมได้มีการเสนอและโหวต ชื่อนายสันติ พร้อมพัฒน์ อดีตรองหัวหน้าพรรค เป็นเลขาธิการพรรค โดยนายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นผู้เสนอ และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเพิ่มเติม

ตำแหน่งนายทะเบียนสมาชิกพรรค ได้เสนอชื่อและโหวตนายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ สส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นนายทะเบียนสมาชิกพรรค โดยนายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นผู้เสนอ

ส่วนตำแหน่งกรรมการบริหารพรรค 4 ตำแหน่ง ที่ประชุมเสนอ และ โหวต 4 รายชื่อ กรรมการบริหารคนที่ 1 พล.อ.ธัญญา เกียรติสาร อดีตแม่ทัพภาค 2 กรรมการบริหารคนที่ 2 นายพรชัย ตระกูลวรานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ กรรมการบริหารคนที่ 3 พล.อ.กฤษณ์โยธิน ศศิพัฒนวงษ์ อนุกรรมการฝ่ายหารายได้ มูลนิธิป่ารอยต่อฯ และ กรรมการบริหารคนที่ 4 นายวิเชียร ชวลิต ส.ส.บัญชีรายชื่อ

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้สมัครรับเลือกตั้ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ต้องมีการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 49 กำหนดให้การพิจารณาส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคการเมือง โดยให้ดำเนินการจัดให้มีคณะกรรมการสรรหา ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งประกอบด้วย กรรมการบริหารพรรคจำนวน 5 คน และ หัวหน้าสาขาพรรคการเมือง จำนวน 4 สาขา และตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด จำนวน 2 คน

โดยรายชื่อกรรมการบริหารพรรค ที่ประชุมได้เสนอ และโหวต 1.นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรค 2.นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรค 3.พล.อ.ธัญญา เกียรติสาร อดีตแม่ทัพภาค2 4.นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ 5.นายรงค์ บุญสวยขวัญ สส.นครศรีธรรมราช

ในส่วนรายชื่อหัวหน้าสาขา พรรคการเมือง ประกอบด้วย 1. หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 2.หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองภาคกลาง จ.สิงห์บุรี 3.หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองภาคใต้ จ.นราธิวาส 4. หัวหน้าสาขาพรรคการเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ร้อยเอ็ด

ส่วน ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด จำนวน 2 คน ประกอบด้วย 1. ตัวแทนประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตที่ 3 2.ตัวแทนประจำจังหวัดนครราชสีมา เขต 4

ทั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งหัวหน้าพรรค เพื่อแต่งตั้งรองหัวหน้าพรรค และผู้อำนวยการพรรค โดยให้นายวิรัช รัตนเศรษฐ เป็นรองหัวหน้าพรรค นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ เป็นรองหัวหน้าพรรค นายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นรองหัวหน้าพรรค นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ เป็นรองหัวหน้าพรรค และ นายสุชาติ ชมกลิ่น เป็นผู้อำนวยการพรรค ในครั้งนี้ด้วย

บรรยากาศการประชุมครั้งนี้ เป็นด้วยความราบรื่น และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกทุกฝ่าย ในการลงคะแนน เพื่อการบริหารงานของพรรค ขับเคลื่อนต่อไปอย่างเข้มแข็ง พร้อมก้าวไปสู่การเป็นสถาบันการเมือง เพื่อนำนโยบายของพรรคมาสู่การปฎิบัติการ ช่วยเหลือประชาชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นายสันติ พร้อมพัฒน์ เลขาธิการพรรค กล่าวภายหลังได้รับตำแหน่งเลขาธิการพรรคว่า ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกของพรรคทุกท่านทั่วประเทศ ทุกสาขาของพรรค กรรมการบริหาร หัวหน้าพรรค ที่ได้ให้ความไว้วางใจ รวมถึงสมาชิกทุกท่าน ในการที่ตนจะมาเป็นแม่บ้านของพรรคพลังประชารัฐ ขอบคุณทุกท่านที่ทุ่มเทให้พรรคมีความเข้มแข็ง เป็นที่พึ่ง ที่หวัง และ พรรคพลังประชารัฐจะพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มศักยภาพการแข่งขันของพี่น้องประชาชน ทั้งเรื่องธุรกิจ อุตสาหกรรม โดยเฉพาะเยาวชนให้มีศักยภาพให้ทันกระแสโลก และ เทคโนโลยีที่กำลังรุดหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านระบบเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัยต่างๆ และจะทำหน้าที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้สามารถทำงานบริหารประเทศเพื่อพี่น้องประชานอย่างเต็มประสิทธิภาพ จะเป็นทั้งพลังกำลังใจ พลังความรู้ให้บริหารประเทศดูแลพี่น้องประชาชนให้อยู่ดีกินดี เจริญก้าวหน้าในทุกด้านต่อไป

นายสันติ กล่าวอีกว่า หลังจากประชุมวันนี้แล้ว ตนในฐานะเลขาธิการพรรคใหม่ จะเชิญผู้บริหารมาประชุม และ เชิญหัวหน้าภาคทุก 10 ภาคของพรรคพลังประชารัฐให้แต่ละทีมลงไปในพื้นที่ ไปดูปัญหาของประชาชนที่ต้องพัฒนา นี่คือฐานรากที่เราจะลงไปดูทั้งประเทศ

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคมีดำริว่าจะพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ ว่าเราจะเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ให้คิดเป็น สิ่งเหล่านี้เป็นโจทย์ของเลขาฯที่จะลงไปเชื่อมต่อ ดูแลเยาวชน เพราะเยาวชนเหล่านี้มีความสำคัญต่ออนาคตของชาติ ต่อเศรษฐกิจของชาติในการพัฒนาประเทศอย่างยิ่งยวด ยังมีแนวคิดพัฒนาภาคอุตสาหกรรม ภาคนักลงทุน จะให้ความช่วยเหลือดูแลว่าเราจะสนับสนุนให้เกิดการลงทุนการพัฒนาในด้านต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรม พัฒนาภูมิภาคต่างๆ ให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีมีงานทำ และ อุตสาหกรรมอะไรที่สร้างงานสร้างอาชีพสิ่งเหล่านี้พรรคจะลงไปดู และหลังจากนี้จะมีการจัดสัมมนากับสมาชิกทั้ง 400 เขต อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงหัวหน้าภาคทั้ง 10 ภาค เพื่อจะนำนโยบายของพรรคไปสื่อสารให้ถึงประชาชนในพื้นที่ มั่นจะว่าประชาชนจะให้ความสำคัญกับพรรคพลังประชารัฐ


กำลังโหลดความคิดเห็น