xs
xsm
sm
md
lg

เปิดวิสัยทัศน์ EECmd ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ก้าวข้ามพรมแดนความรู้สู่ Medical Valley เมืองไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ม.ธรรมศาสตร์” เดินหน้าวิสัยทัศน์ “Better Future Beyond Boundaries” ตอบโจทย์โลกอนาคตทุกมิติ ดัน “ศูนย์พัทยา” เป็น “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์พัทยา” หรือ EECmd

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ขับเคลื่อน EECmd บนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ให้เป็นต้นแบบศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub) ขณะเดียวกันได้กำหนดเป้าหมายการเป็น สมาร์ทซิตี้ (Smart City) และ สมาร์ทแคมปัส (Smart Campus) โดยขณะนี้ได้รับงบประมาณจากรัฐบาลในการก่อสร้าง โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ พัทยา เรียบร้อยแล้ว มุ่งพัฒนาให้เป็น โรงพยาบาลดิจิทัล (Digital Hospital) ที่มีเครือข่ายศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและให้บริการชุมชนโดยรอบพื้นที่ทางเศรษฐกิจของ EEC พร้อมเชื่อมโยงอุตสาหกรรมการแพทย์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Next Generation Automotive) และอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Hub) อย่างเป็นระบบและครบวงจร เรามั่นใจว่าวิสัยทัศน์ในการพัฒนา EECmd นับจากนี้ไป จะช่วยยกระดับศักยภาพและความรู้คนไทยสู่มาตรฐานระดับโลก”

การดำเนินงานครั้งนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรอีกมาก ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษา และภาคธุรกิจ มีเป้าหมายเดียวกันคือทำให้ประเทศไทยเป็น Medical Hub โดยวันที่ 5 เมษายน 2565 มีการจัดงาน THAMMASAT EECmd Vision “Now and Next” แสดงศักยภาพของนวัตกรรมทางการแพทย์และวิศวกรรมด้าน Health Tech ของ EECmd พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) กับภาคี 25 หน่วยงาน

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ศูนย์พัทยา มธ. กล่าวว่า “มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา คือพื้นที่แห่งอนาคตที่ไม่ใช่แค่ แคมปัสการศึกษา แต่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็น Medical Valley ต้นแบบของประเทศไทย โดยบูรณาการสร้างระบบการ แพทย์ครบวงจร ทั้งการผลิตบุคลากร การศึกษาวิจัย การรักษาและการส่งเสริมสุขภาพไว้ในพื้นที่เดียวกัน เราจะได้เห็นสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยการแพทย์ชั้นสูง โรงพยาบาลดิจิทัล ศูนย์ดูแลสุขภาพ (Wellness Health Resort) ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Senior Living) และศูนย์กีฬาขนาดใหญ่ (Sport Complex) พร้อมเชื่อมต่อการลงทุนกับกลุ่ม Health Tech ชั้นนำระดับโลกมากมาย ภายใต้แนวคิด Better Future Beyond Boundaries มุ่งแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมไทยด้วยวิธีการใหม่ๆ ก้าวข้ามพรมแดนการทำงานแบบเดิมของสถาบันการศึกษา ซึ่งขณะนี้มีนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดต่อเข้ามาเพื่อลงทุนในพื้นที่ EECmd จำนวนมาก นับเป็นการก้าวสู่มิติใหม่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในทศวรรษหน้า”

รศ.นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา
ความน่าสนใจของพื้นที่ EECmd มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์พัทยา คือนักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 11-13 ปี อาทิ การเว้นและลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล ยกเว้นภาษีอากรขาเข้า การหักลดหย่อนพิเศษ รวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาษี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกิจการด้วย พร้อมกันนั้น ยังมีสิทธิในการนำเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาพักอาศัยในประเทศไทยพร้อมครอบครัว และสิทธิในการซื้อคอนโดมิเนียมในสัดส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 50 ได้

ขณะที่บริการมิติใหม่ของ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ประชาชนจะสัมผัสได้ถึงประโยชน์เรื่องความสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึง เพราะใช้ระบบดิจิทัลเริ่มตั้งแต่การทำเวชระเบียนได้จากที่บ้าน และจองคิวผ่านสมาร์ทโฟน มีหุ่นยนต์นำทางให้คนพิการ หรือพาผู้ป่วยไปสถานที่ตรวจ การรับยาที่บ้าน การปรึกษาโรคด้วยระบบเทคโนโลยีทางไกล เป็นต้น ขณะเดียวกันก็จัดทีมดูแลสุขภาพในชุมชนต่างๆ คู่ขนานไปด้วย

นอกจากการรักษาโรคทั่วไป เรายังพัฒนาศูนย์การรักษาโรคเฉพาะทาง แสวงหาความเชี่ยวชาญจากนานาประเทศ ยกระดับเป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศ” ด้านโรคตา ทางเดินอาหาร รวมถึงกระดูกและข้อ ซึ่งนอกจากประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์แล้วยังดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามาใช้บริการอีกด้วย ช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในพื้นที่ EEC ตอบโจทย์ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs).
กำลังโหลดความคิดเห็น