xs
xsm
sm
md
lg

“ศบค.” แบ่ง 4 ระยะเปลี่ยนผ่านโควิด เป็น “โรคประจำถิ่น”- จัดแผนรองรับทุกด้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ศบค.” เผยแบ่ง 4 ระยะเปลี่ยนผ่านก่อนเข้าสู่โควิด เป็นโรคประจำถิ่น เตรียมพร้อมรองรับทุกด้าน

วันนี้ (10 มี.ค.) เมื่อเวลา 12.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค ในฐานะผู้ช่วยรองโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. แถลงว่า มีการแจ้งผลประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีการประชุมที่กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบมาตรการรองรับการเปลี่ยนผ่านโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น และมีการพูดคุยถึงการแบ่งระยะเวลาการดำเนินการที่จะเป็นโรคประจำถิ่นทั้ง 4 ระยะ โดยพิจารณาจากปัจจัยในหลายด้าน

ยกตัวอย่างเช่น จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบหรือผู้ที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลความครอบคลุมในการได้วัคซีน เป็นต้น ทั้งนี้ 4 ระยะ ประกอบด้วย 1. ระยะขาขึ้น หมายถึงการที่มีจำนวนของผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นโดยจะต้องมีการควบคุม เพื่อลดการระบาดให้ได้มากที่สุด 2. ระยะคงที่ หมายถึง ระยะที่ผู้ติดเชื้อมีจำนวนคงที่ และไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นไปกว่าเดิม 3. ระยะที่มีการลดลงของผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง และ 4. ระยะที่ออกจากการเป็นโรคระบาดเข้าสู่ระยะการเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งการเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นจะต้องพิจารณาจากปัจจัยการได้รับวัคซีนและอัตราการครองเตียง อัตราการเสียชีวิตรวมถึงการจัดแผนรองรับในด้านต่างๆ จะต้องมีความพร้อม ซึ่งในการดำเนินการของคณะกรรมการ ได้มีการจัดการเรื่องการทำแผนการเฝ้าระวังป้องกันโรคการสอบสวนโรค และทำแผนการดูแลรักษา รวมทั้งมาตรการต่างๆด้านกฎหมายที่จะต้องรองรับทั้ง 4 ระยะซึ่งจะต้องปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ คณะกรรมการฯจะต้องมีการพิจารณาเป็นระยะ เพื่อความครอบคลุมในการดำเนินงานในทุกๆ ด้าน


กำลังโหลดความคิดเห็น