xs
xsm
sm
md
lg

“รสนา” เผยวิสัยทัศน์วันสตรีสากล วางนโยบาย กทม.ด้านแม่และเด็ก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“รสนา” เผย วิสัยทัศน์วันสตรีสากล ความมั่นคงปลอดภัยของสตรีไทย คือ หัวใจของการพัฒนาสังคม รับแรงบันดาลใจ “ดร.ป๋วย” วางนโยบายกรุงเทพฯ ด้านแม่และเด็ก ผู้สูงอายุและครอบครัว

วันนี้ (8 มี.ค.) น.ส.รสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก รสนา โตสิตระกูล ว่า วันสตรีสากล ความมั่นคงปลอดภัยของสตรีไทย คือ หัวใจของการพัฒนาสังคม
ในฐานะที่เป็นผู้หญิงไทยธรรมดาและเป็นแม่คนหนึ่ง ดิฉันย่อมประทับใจในแนวคิด “สังคมสวัสดิการ” ของนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำอย่าง ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ที่ให้ความสำคัญกับสวัสดิการสำหรับแม่และเด็กเป็นอันดับแรก เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตและความมั่นคงให้แก่ครอบครัว ซึ่งเป็นหน่วยฐานรากในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เห็นได้จากบทนำเสนออย่างเป็นทางการของท่านต่อที่ประชุมนานาชาติว่าด้วยการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่อง “คุณภาพชีวิต ปฏิทินแห่งความหวัง : จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” นับตั้งแต่ข้อแรก ที่ว่า “เมื่อผมอยู่ในครรภ์ของแม่ ผมต้องการให้แม่ได้รับประทานอาหารที่เป็นคุณประโยชน์ และได้รับความเอาใจใส่ และบริการอันดีในเรื่องสวัสดิการของแม่และเด็ก ...”
จากวรรคทองดังกล่าวดิฉันได้รับแรงบันดาลใจในการทำนโยบายกรุงเทพฯ ด้านแม่และเด็ก ผู้สูงอายุและครอบครัว ดังนี้
1) ยกระดับศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพ โดยจะทำความร่วมมือกับยูนิเซฟ ซึ่งกำลังขับเคลื่อนเรื่อง “สร้างสุขให้เด็กๆ” (HAPPY KIDS) อยู่แล้ว มาร่วมกันทำโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเล็กในศูนย์เด็กเล็กที่จะเปิดบริการใกล้บ้านให้ครอบคลุมทุกชุมชนทั่วกรุงเทพฯ ซึ่งจะช่วยให้คุณแม่คุณพ่อวัยทำงานที่กำลังตั้งตัวสร้างครอบครัวหมดห่วงกังวลในเรื่องการเลี้ยงดูลูกให้มีคุณภาพ และปลอดภัย ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณแม่เลี้ยงเดี่ยว ซึ่งแบกภาระมากกว่าคุณแม่ทั่วไป กรุงเทพฯ จะจัดตั้งกองทุนสวัสดิการช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยว ให้มีอาชีพ พึ่งตนเองได้และสามารถเลี้ยงดูลูกให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ
2) ให้ศูนย์บริการสาธารณสุขทั่วกรุงเทพฯ จัดบริการรับฝากครรภ์และดูแลด้านโภชนาการแก่หญิงมีครรภ์และเด็กอ่อนทั้งก่อนคลอดและหลังคลอด
3) สร้างกรุงเทพฯ เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากความรุนแรงในครอบครัว และ การคุกคามทางเพศ ผู้หญิงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ ปลอดภัย ในทุกพื้นที่ ทุกเวลา 24 ชั่วโมง โดยมีศูนย์รับแจ้งเหตุ 24 ชั่วโมง เพื่อคุ้มครองเยียวยาผู้เสียหายทั้งร่างกายและจิตใจ
4) ให้บริการผ้าอนามัยแบบให้เปล่าแก่ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย โดยต่อไปจะผลักดันให้เป็นสวัสดิการฟรีสำหรับสตรีถ้วนหน้า
5) จัดตั้งศูนย์ผู้ทรงวัยวุฒิ (Seniors Center) ดำเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ รวมกลุ่มเพื่อนผู้สูงอายุ ช่วยกันดูแล เสริมพลัง และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุให้สามารถทำงานได้ตามความเหมาะสม เสริมสร้างสุขภาวะทั้งทางกายและจิตใจ ทำให้ดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ การมีกลุ่มเพื่อน ย่อมช่วยให้ผู้สูงอายุมีจิตใจร่าเริง เบิกบานห่างไกลโรคซึมเศร้า
6) จัดศูนย์บริการรับ-ส่งผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ผู้ทุพพลภาพช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไปยังสถานพยาบาลและสถานที่ราชการ สำหรับครอบครัวผู้มีรายได้น้อย
วันสตรีสากล 8 มีนาคม เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสำคัญเพื่อให้ทุกสังคมละเลิกการเอาเปรียบสตรีเพศ ผู้มีบทบาทแบกรับภาระของครอบครัวสังคม และประเทศชาติทัดเทียมกับบุรุษเพศ ดังนั้น นโยบายสวัสดิการพื้นฐานเพื่อสตรี เด็กและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยจึงเป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการสนับสนุนให้สตรีไทยหลุดพ้นจากพันธการ และมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวได้อย่างเต็มที่


กำลังโหลดความคิดเห็น