xs
xsm
sm
md
lg

กกต.ชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.18 แห่ง ไปใช้สิทธิใหม่ 23 ม.ค.หลังผู้รับเลือกเจอใบส้ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กกต.ชวน ปชช.ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อบต.ทั้ง 18 แห่ง ใช้สิทธิเลือกตั้งใหม่ 23 ม.ค.นี้ หลังจากมีการแจกใบส้มผู้ได้รับเลือกตั้ง

วันนี้ (21 ม.ค.) สำนักงาน กกต.เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ใหม่ จำนวน 18 แห่ง ในวันอาทิตย์ที่ 23 ม.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. โดยทั้ง 18 แห่งประกอบด้วย 
1. การเลือกตั้งนายก อบต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
2. การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ควนปริง เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
3. การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.วังคีรี เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
4. การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ควนเมา เขตเลือกตั้งที่ 4 อ.รัษฎา จ.ตรัง
5. การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.นาทอน เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล
6. การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.น้ำคำ เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
7. การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หนองขาม เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
8. การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ห้วยขุนราม เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
9. การเลือกตั้งนายก อบต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา
10. การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.กำแมด เขตเลือกตั้งที่ 15 อ.กุดชุม จ.ยโสธร
11. การเลือกตั้งนายก อบต.เชียงยืน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม
12. การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.นาทราย เขตเลือกตั้งที่ 18 อ.ลี้ จ.ลำพูน
13. การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.มหาโพธิ เขตเลือกตั้งที่ 2 อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์
14. การเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต.ลือ เขตเลือกตั้งที่ 6 อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ
15. การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.แหลมสน เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.ละงู จ.สตูล
16. การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.นาขา เขตเลือกตั้งที่ 1 อ.หลังสวน จ.ชุมพร
17. การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ท่าตลาด เขตเลือกตั้งที่ 5 อ.สามพราน จ.นครปฐม
18. การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หนองหมี เขตเลือกตั้งที่ 3 อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ทั้งนี้ การเลือกตั้ง อบต.ทั้ง 18 แห่งนี้ เกิดจากก่อนหน้านี้ กกต.พบว่า ผู้ได้รับเลือกตั้งกระทำการให้การเลือกตั้งไม่สุจริตและเที่ยงธรรม และมีมติสั่งระงับสิทธิสมัครชั่วคราว (ใบส้ม) เป็นเวลา 1 ปี


กำลังโหลดความคิดเห็น