xs
xsm
sm
md
lg

เงียบอย่างกับป่าช้า! เปิดรับสมัคร"เลขา กกต."คนใหม่วันแรกเงียบเหงา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


วันแรกของการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต. บรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบ
วันแรกเปิดรับสมัคร "เลขา กกต." คนใหม่เงียบเหงา ยังไม่มีผู้มายื่นสมัคร ผู้มีความเป็นกลางทางการเมือง-ซื่อสัตย์สุจริต ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรง สามารถสมัครได้จนถึง 28 ม.ค.นี้

วันนี้ ( 10 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันนี้ เป็นวันแรกของการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกต. แทน พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา อดีตเลขาธิการ กกต.ที่ลาออกไป โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 มกราคมนี้ ที่สำนักงาน กกต. อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งในวันแรกของการเปิดรับสมัคร ไม่พบว่ามีผู้สนใจเดินทางมาสมัคร โดยสำนักงานกกต.ได้จัดเตรียมสถานที่บริเวณชั้น 2 ของสำนักงานไว้เพื่อรับสมัคร

ซึ่งผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย ใบสมัคร รูปถ่าย สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิทางการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ใบรับรองแพทย์ หลักฐานที่แสดงถึงประสบการณ์การดำรงตำแหน่ง เอกสารผลงานที่แสดงถึงความสำเร็จด้านการบริหารงาน เอกสารแสดงวิสัยทัศน์การปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ กกต. ซึ่งสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงาน กกต. หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.ect.go.th
คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นเลขาธิการ กกต. จะต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 60 ปีในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง และมีอายุไม่เกิน 65 ปีในขณะดำรงตำแหน่ง ส่วนลักษณะต้องห้ามของผู้สมัคร จะต้องพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และพ้นจากตำแหน่งทางการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ ไม่ถูกระงับการใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง และไม่เคยถูกศาลพิพากษาให้จำคุก หรือมีพฤติการณ์ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
กำลังโหลดความคิดเห็น