xs
xsm
sm
md
lg

ศูนย์ BLUE House ปชป.’ พร้อม 'โฆษกพรรคฯ' เปิดอบรมยุทธศาสตร์ช่วยเหลือประชาชนในเขตลาดกระบัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (22 พ.ย.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่พงศกร บูติก รีสอร์ท  ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์และช่วยเหลือประชาชน พรรคประชาธิปัตย์  (BLUE HOUSE) ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กับ ๓ กลไก ในการช่วยเหลือประชาชนตาม กลยุทธ์ ‘เข้าถึง พึ่งได้ ใกล้ชิด ติดดิน’ โดยมี นายเมฆินทร์ เอี่ยมสอาด ผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ BLUE HOUSE  เป็นผู้อำนวยการการอบรมฯ พร้อมด้วย  นายณฐกร สุวรรณธาดา  รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และคณะ  โดยมีนายราเมศ  รัตนเชวง โฆษกพรรคฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรม ฯ  ทั้งนี้ สมาชิกพรรคฯ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมการอบรมเป็นจำนวนมาก
       
โดย นายเมฆินทร์ ระบุว่า การจัดการอบรมฯ ในครั้งนี้ เป็นการย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของศูนย์ฯ ต่อประชาชน ในการช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและนำเสนอปัญหาให้กับทางรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปแก้ไขให้ปรากฏเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ เขตลาดกระบัง ถือเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลาย ทั้งในแง่ของวิถีชีวิตที่ยังคงเป็นสังคมเกษตรกรรม มีปัญหาในที่ดินทำกินและน้ำสำหรับการเกษตร ในแง่ของการเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมที่ยังมีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเป็นพื้นที่ที่รองรับเส้นทางการคมนาคมจากเส้นทางรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิ เหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ทางศูนย์ฯ เห็นว่า ประชาชนในพื้นที่ก็จะต้องประสบกับปัญหาที่แตกต่างกันไป ดังนั้น การอบรมในครั้งนี้ จะเป็นการย้ำให้เห็นสภาพปัญหาที่ทางผู้เข้ารับการอบรม จะต้องทำความเข้าใจ และแก้ไขให้ตรงจุด ตามยุทธศาสตร์ของศูนย์ฯ ได้วางเอาไว้
     
“การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายอย่างเขตลาดกระบังนั้น จะต้องมีความสมดุลกันระหว่างคนในพื้นที่ด้วยกันเอง กับพื้นที่ที่มีสภาพที่แตกต่างกันเป็นอย่างมาก ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้จัดการอบรมในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีในการชี้แจงแนวทางให้ทราบ เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายตามกลยุทธ์ที่ว่า เข้าถึง พึ่งได้ ใกล้ชิด ติดดิน ’” นายเมฆินทร์กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น