xs
xsm
sm
md
lg

งบผู้ว่าฯบูรณาการปี 65 หด! Q1 โอนแค่ 56 ล้าน เน้นแก้พื้นที่เดือดร้อนเร่งด่วน “จ.น่าน” อัปเกรด ได้งบจังหวัดใหญ่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โอน 56 ล้าน งบผู้ว่าฯ บูรณาการปี 65 พบ Q1 หดจาก 3 ปีก่อน เฉพาะ “จ.น่าน” อัปเกรดรับงบจังหวัดขนาดใหญ่ เน้นแก้จังหวัดไม่มีงบแหล่งอื่น แต่ห้ามใช้จ่ายสารพัด ทั้งดูงาน เฉลิมฉลอง ปรับภูมิทัศน์ ค่าไฟ/น้ำ เบี้ยเลี้ยง/โอที

วันนี้ (14 พ.ย. 64 ) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า นายสุทธิพงษ์ จุลเจิรญ ปลัดกระทรวมหาดไทย ลงนามโอนจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนใน 76 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งวดแรก (ไตรมาสที่ 1-2) ตามแผนปฏิบัตงานประจำปี พ.ศ. 2565 วงเงิน รวม 56,997,500 บาท ให้จังหวัดตามขนาดของจังหวัด 3 กลุ่ม ตามเกณฑ์พื้นที่ จำนวนประชากร อำเภอ และรายได้เฉลี่ยครัวเรือน

ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 จังหวัดขนาดเล็ก จังหวัดละ 712,500 บาท ประกอบด้วย จ.กระบี่ ชัยนาท ตรัง ตราด นครนายก นครปฐม บึงกาฬ ปราจีนบุรี ปัตตานี พังงา พัทลุง พิจิตร เพชรบุรี แพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร ระนอง ระยอง ลำพูน สตูล สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระบุรี สิงห์บุรี หนองคาย อ่างทอง อำนาจเจริญ และอุตรดิตถ์

กลุ่มที่ 2 จังหวัดขนาดกลาง จังหวัดละ 755,000 บาท ประกอบด้วย จ.กาญจนบุรี กำแพงเพชร จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร นครพนม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา พะเยา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ยโสธร ยะลา ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง เลย สมุทรปราการ สระแก้ว สุโขทัย สุพรรณบุรี หนองบัวลำภู และอุทัยธานี

กลุ่มที่ 3 จังหวัดขนาดใหญ่ จังหวัดละ 797,500 บาท ประกอบด้วย จ.กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ น่าน บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สุราษฎ์ธานี สุรินทร์ อุดรธานี และอุบลราชธานี

ทั้งนี้ ให้พิจารณาแก้ปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน และไม่มีงบประมาณจากแหล่งอื่นที่จะสนับสนุนและดำเนินการได้ รวมถึงสนับสนุนนโยบายรัฐบาลและวาระแห่งชาติ

“อย่างไรก็ตาม ห้ามนำไปใช้จ่าย เช่น ศึกษาวิจัย ดูงาน จัดประชุม กิจกรรมส่งเสริมการค้า นิทรรศการ งานเฉลิมฉลอง ปรับภูมิทัศน์หน่วยราชการ จัดซื้อคุรุภัณฑ์ ฝึกอบรมสัมมนา รวมทั้งค่าสาธารณูโภค เบี้ยเลี้ยง ล่วงเวลา ค่าเดินทางไปราชการ อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นเร่งด่วนเพิ่มเติมให้เสนอมายังกระทรวงมหาดไทย”

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2563 มหาดไทยสนับสนุน ไตรมาสแรก วงเงินรวม 120 ล้านบาท โดยพิจารณา กลุ่มที่ 1 จังหวัดขนาดเล็ก 28 จังหวัดๆ ละ 1,529,000 บาท กลุ่มที่ 2 จังหวัดขนาดกลาง 22 จังหวัดๆ ละ 1,589,000 บาท และกลุ่ม 3 จังหวัดขนาดใหญ่ 26 จังหวัดๆ ละ 1,649,000 บาท

ในปีงบประมาณ 2564 งวดแรก มหาดไทยสนับสนุน ไตรมาสแรก 74,377,200 บาท กลุ่มที่ 1 จังหวัดขนาดเล็ก จังหวัดละ 939,700 บาท กลุ่มที่ 2 จังหวัดขนาดกลาง จังหวัดละ 979,700 บาท และกลุ่มที่ 3 จังหวัดขนาดใหญ่ จังหวัดละ 1,019,700 บาท

โดยใน 3 ปีดังกล่าว มหาดไทยใช้ระบบติดตามประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสภาพัฒน์ มาใช้ติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน การใช้จ่ายงบประมาณต่อโครงการดังกล่าว ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562


กำลังโหลดความคิดเห็น