xs
xsm
sm
md
lg

ปลดล็อกแล้ว! สปสช.เปิดให้ผู้ประกันตนยื่นขอรับเยียวยาฉีดวัคซีนโควิดเกิดภาวะไม่พึงประสงค์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
รัฐบาล โดย สปสช.เร่งพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตนสัญชาติไทย กรณีฉีดวัคซีนโควิด-19 เกิดภาวะไม่พึงประสงค์ หลัง สปส. ประกาศปลดล็อกแล้ว

วันนี้ (1 พ.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดย สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้ออกประกาศ เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ผู้ประกันตนที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นการปลดล็อกให้ผู้ประกันตนสัญชาติไทยสามารถยื่นขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามประกาศ สปสช. เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) พ.ศ. 2564 ภายใต้ พ.ร.ก.กู้เงินฯ กรณีบริการโรคโควิด-19 ได้แล้ว โดยมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. 2564

ขณะนี้ สปส.ได้ทยอยส่งเอกสารคำร้องผู้ประกันตนที่ได้ยื่นเรื่องขอรับการช่วยเหลือกับ สปส. ก่อนหน้านี้ ประมาณกว่า 1,000 ราย ให้กับ สปสช. แล้ว เพื่อเสนอให้อนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับเขตพื้นที่ ทั้ง 13 เขตทั่วประเทศ เร่งพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกันตนที่คงค้างและรอรับการช่วยเหลือความเสียหายจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเร็วที่สุด เช่นเดียวกับคนไทยทุกคนที่ได้รับสิทธิดังกล่างอย่างเท่าเทียมตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวกลาโหม ทั้งนี้ สปสช. ได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการ 12 ชุด ในการเร่งพิจารณาในเขตพื้นที่ กทม.แล้ว

“สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นฯ แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 มีอาการป่วยต้องรักษาต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 1 แสนบาท ระดับ 2 เกิดความเสียหายถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ หรือพิการจนมีผลต่อการดำรงชีวิต จ่ายไม่เกิน 2.4 แสนบาท และระดับ 3 กรณีเสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 4 แสนบาท ทั้งนี้ ผู้ได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้ใน 3 จุด คือ ที่หน่วยบริการที่ไปรับการฉีด ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และที่ สปสช.เขตพื้นที่ ซึ่งหลังจากคณะอนุกรรมการในระดับเขต (ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและตัวแทนภาคประชาชน) ได้รับคำร้องฯ แล้วจะเร่งพิจารณาในการจ่ายเงินเยียวยาตามหลักฐานทางการแพทย์และระดับความหนักเบาของอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด อย่างไรก็ตาม หากผู้ยื่นคำร้องไม่เห็นด้วยกับผลการวินิจฉัยสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อเลขาธิการ สปสช. ได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ทราบผลการวินิจฉัย โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือดาวน์โหลดแแบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโควิดได้
ที่ https://www.nhso.go.th/.../841/001/nhso_VaccinCovid19.pdf” รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น