xs
xsm
sm
md
lg

สภาผ่าน พ.ร.บ.กระท่อม ปลูกใช้เสรี ห้ามต่ำกว่า 18-คนท้อง ขออนุญาตนำเข้าส่งออก แก้ กม.ดันพืช ศก.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์มติเอกฉันท์สภาผ่านร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ปลูก-ใช้เสรี ห้ามเด็กต่ำกว่า 18 ปี หญิงตั้งครรภ์ นำเข้า-ส่งออก ต้องขออนุญาต ให้ สธ.แก้กฎหมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารและยา หวังทำเป็นพืชเศรษฐกิจ ประชาชนใช้ประโยชน์ได้เต็มที่

วันนี้ (8 ก.ย.) เมื่อเวลา 11.00 น. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุม เพื่อพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม พ.ศ. .... ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้วเสร็จ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธาน กมธ. กล่าวว่า หลังการยกเลิกพืชกระท่อมจากยาเสพติดประเภท 5 ประชาชนสามารถครอบครอง บริโภค และใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้ จึงควรส่งเสริมและให้มีการพัฒนาเป็นพืชทางเศรษฐกิจ โดยร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ กำหนดมาตรการดูแลโดยเฉพาะการนำเข้าและการส่งออกเท่านั้นที่ต้องขอรับใบอนุญาตก่อน ส่วนการเพาะ การปลูก และการขายใบพืชกระท่อม นอกเหนือจากที่ ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้กำหนดไว้ ให้ทำได้ นอกจากนี้ กมธ.เห็นว่า การบริโภคใบกระท่อมมากเกินควรอาจจะเกิดอันตราย โดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร จึงกำหนดมาตรการกำกับดูแลการขาย การโฆษณา และการบริโภคใบกระท่อมในบางประการ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของผู้บริโภคและกลุ่มบุคคลดังกล่าว แต่ไม่ควรกำหนดข้อบังคับที่กระทบกับวิถีชีวิตและชุมชน

การโฆษณาทำได้แต่ห้ามโฆษณา หรือนำมาทำน้ำต้มที่ผสมกับยาเสพติด หรือ 4x100 และ กมธ.มีข้อสังเกตุเพิ่มเติม เพราะใบกระท่อมมีประโยชน์หลายอย่างที่สามารถนำเป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องสำอางได้ แต่ปัจจุบันยังมีข้อจำกัดในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหารและเครื่องสำอาง ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้อย่างเต็มที่ จึงเห็นว่ากระทรวงสาธารณสุขสมควรที่จะแก้กฏหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้

จากนั้นสมาชิกได้อภิปรายอย่างกว้างขวางทั้ง 49 มาตรา และลงมติผ่านร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ 281 ต่อ 0 งดออกเสียง 1 จากนั้นจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น