xs
xsm
sm
md
lg

สคช. จัดกิจกรรมตอกย้ำความสำคัญ ยุคนี้ต้อง “ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (18 ส.ค.) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. จัดกิจกรรมสร้างความภาคภูมิใจในการได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ภายใต้ชื่องาน "คุณวุฒิวิชาชีพ ให้มากกว่าที่คิด" เพื่อเป็นการตอกย้ำให้เห็นความสำคัญของระบบคุณวุฒิวิชาชีพ หรือปริญญาอาชีพ ที่โลกยุคปัจจุบันก้าวไปจนโลกยุคอนาคต ให้ความสำคัญกับทักษะ ความสามารถ เทียบเท่า หรือมากกว่าใบปริญญา โดยมี นายพงศ์พัฒน์ เทียนศิริ , น.ส.วรชนาธิป จันทนู และ น.ส.จุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และผู้ผ่านการประเมินได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพร่วมในงานผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กว่า 300 ชีวิต

ในงานยังได้เชิญ นายอภิชาต ทองอยู่ ประธานคณะทำงานประสานงานด้านการพัฒนาบุคลากรในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC-HDC) ร่วมบรรยายในหัวข้อ “วิกฤตเปลี่ยนโลก ปัจจัยเร่งทุกอาชีพต้องปรับตัว” ที่ย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวในหลายมิติ โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร ขณะที่แนวโน้มของแผนการพัฒนากำลังคนใน EEC พุ่งเป้าไปที่ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายหลัก อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ภาคการเกษตรสมัยใหม่ แปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ การบิน และโลจิสติกส์  ดิจิทัล เชื้อเพลิงชีวภาพ การแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ มีการประมาณการความต้องการบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายไว้มากกว่า 475,000 คน แต่เห็นได้ชัดเจนว่ากำลังคนที่มีทักษะ ความสามารถเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นเรื่องสำคัญจำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมเหล่านี้ ขณะที่ใบปริญญาอาจไม่สามารถวัดความเชี่ยวชาญได้ ต้องวัดกันด้วยทักษะ การทำงานอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และหลักสูตรจากมาตรฐานอาชีพสามารถนำมาพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อผลิตบุคลากรที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการได้จริง ก็จะเป็นทางเลือกสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาคนว่างงานได้ในอนาคต

คุณโสมสิริ พานแก้ว พนักงานสปา ในประเทศรัสเซีย ซึ่งผ่านการประเมินได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพสปาเทอราปิ้ส ระดับ 3 จากโรงเรียน สปาหัตถามณีกร ตอกย้ำความสำคัญของประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ว่า เป็นเครื่องการันตีที่สำคัญสำหรับการทำงานในต่างประเทศเป็นอย่างมาก เพราะทำให้เธอมีโอกาสได้รับงาน และได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น พร้อมยังเป็นใบเบิกทางในการย้ายงานข้ามประเทศได้ด้วย เนื่องจากต่างประเทศให้ความสำคัญกับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ โดยเฉพาะอาชีพสปาที่หลายประเทศมีความต้องการผู้ที่มีทักษะ ความสามารถจากประเทศไทยเป็นการเฉพาะ

ขณะที่ น.ส.วรชนาธิป ร่วมบรรยายถึงความสำคัญของมาตรฐานอาชีพด้วยกระบวนการรับรองที่เป็นสากล ว่าจะเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือการันตีให้ผู้กับที่ผ่านการประเมินว่าประกอบอาชีพได้อย่างมีมาตรฐานที่สากลยอมรับ เพิ่มโอกาสการทำงานและรายได้ในอาชีพ

ด้าน น.ส.จุลลดา รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการเก็บเอกสาร หลักฐานผลการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบภาพถ่าย แฟ้มสะสมผลงาน หรือแม้แต่คลิปวิดีโอ ที่สามารถเก็บได้ตั้งแต่อยู่ในสถาบันการศึกษา จนกระทั่งเข้าสู่สนามการทำงาน เพราะจะเป็นเครื่องมือในการรับรอง และยืนยันขีดความสามารถ ศักยภาพการทำงานที่แท้จริง และสามารถทำให้ทุกคนเข้าสู่การรับรองในอาชีพด้วยระบบการเทียบโอนประสบการณ์การทำงานเพื่อการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ (RESK) ได้ ล่าสุดมีคนไทยในต่างประเทศ ทั้งญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ แคนาดา และสวิสเซอร์แลนด์ ก็เข้าสู่การประเมินเพื่อรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพด้วยวิธีนี้มาแล้ว สำหรับผู้ที่สนใจเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อรับปริญญาอาชีพสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง 063-373-3926 หรือผ่านทางเว็บไซต์ และเฟซบุ๊ก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)


กำลังโหลดความคิดเห็น