xs
xsm
sm
md
lg

เปิด 3 รายชื่อ “ประหยัด-นิวัติไชย-อุทิศ” ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นเลขาธิการ ป.ป.ช.คนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จากซ้าย ประหยัด พวงจำปา, นิวัติไชย เกษมมงคล, อุทิศ บัวศรี
เปิด 3 รายชื่อผู้สมัครเลขาฯ ป.ป.ช. “”ประหยัด-นิวัติไชย-อุทิศ" ชี้ต้องตรวจสอบคุณสมบัติ ก่อนประกาศลงเว็บ

วันนี้ (21 ก.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย นายนนทิกร กาญจนะจิตรา ประธานคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหา จำนวน 3 ราย ดังนี้ นายประหยัด พวงจำปา รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. นายอุทิศ บัวศรี รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่า ผู้สมัครเข้ารับการสรรหารายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศรับสมัคร หรือผู้สมัครเข้ารับการสรรหารายใดแสดงคุณสมบัติอย่างใดเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ

อย่างไรก็ตาม ทางคณะกรรมการสรรหาจะตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ประวัติ ความประพฤติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศรับสมัคร ก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาพร้อมกัน ทั้งกำหนด วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการสรรหาทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ป.ป.ช.ต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...