xs
xsm
sm
md
lg

"ลุงป้อม" ถก คกก.นโยบายประมง ขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการประมง ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันนี้ (4 มิ.ย.) เมื่อเวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมห้องประชุมวิจิตรวาทการ ชั้น 3 อาคารสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ทำเนียบรัฐบาล โดยมีคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุม

นายมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายฯ รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งภายใต้คณะกรรมการนโยบายฯ การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย การกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง การดำเนินการโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่อง รวมถึงสรุปผลการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด – 19 และที่ประชุมมีประเด็นเพื่อพิจารณาที่สำคัญ ได้แก่

1. แผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565
2. แผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำประมงผิดกฎหมายฯ
3. การกำหนดมาตรการให้พนักงานสอบสวนส่งสำนวนคดีให้คณะกรรมการเปรียบเทียบ

พลเอก ประวิตร กล่าวว่า ภายใต้ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน รวมถึงภาคประมงด้วย ขอให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมือและประสานงานอย่างใกล้ชิด เพื่อลดอุปสรรคในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน และให้การช่วยเหลือหรือลดผลกระทบแก่ผู้ประกอบการในภาคประมง ในเรื่องการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญ ให้ทุกหน่วยพิจารณาด้วยความรอบคอบ และทันต่อสถานการณ์


กำลังโหลดความคิดเห็น...