xs
xsm
sm
md
lg

“ธรรมนัส”มอบ ส.ป.ก.เกษตรกรลำพูน ปรับพื้นที่หมดสัมปทานเหมืองแร่เป็นศูนย์วิจัยสมุนไพร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมช.ธรรมนัส เดินหน้ามอบ ส.ป.ก. แก่พี่น้องเกษตรกรใน อ.ลี้ จ.ลำพูน พร้อมตรวจสอบพื้นที่หมดสัมปทานเหมืองแร่ในเขตปฏิรูปที่ดินทำเป็นศูนย์การเรียนรู้และวิจัยพืชสมุนไพร กำชับเข้มลงพื้นที่ภายใต้มาตรการคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19

วันนี้(3 พ.ค.) ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาพื้นที่ชุมชนบ้านเด่นเหม้า ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และเป็นประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ตลอดจนรับฟังสภาพปัญหาของพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้มีความเหมาะสม ณ วัดเด่นเหม้า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยการลงพื้นที่ดังกล่าว ได้มีการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง และจำกัดจำนวนผู้ที่เข้าร่วม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด 19 ตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด


ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าวว่าจังหวัดลำพูนได้ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำพูน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการแก้ไขปัญหาที่ดินให้แก่พี่น้องเกษตรกร ชุมชนตำบลแม่ลาน โดยมีแนวทางการนำที่ดิน จำนวน 2,706 ไร่ มาดำเนินการปฏิรูปที่ดิน และจัดที่ดินให้แก่ราษฎรให้ได้รับเอกสารสิทธิ์ ต่อไป

“ในวันนี้มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาพบปะพี่น้องเกษตรกรชาวบ้านเด่นเหม้า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไขปัญหาราษฎรบ้านเด่นเหม้า และได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) จำนวน 29 ราย 32 แปลง เนื้อที่ 198 ไร่ โดยมอบผ่านท่านนายอำเภอลี้ พร้อมได้รับทราบแนวทางการจัดที่ดินพื้นที่หมดสัมปทานเหมืองแร่ ตำบลนาทราย เนื้อที่ 241 ไร่ เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และวิจัยพืชสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน” ร้อยเอก ธรรมนัส กล่าว

จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ประมาณ 2,815,000 ไร่ แบ่งออกเป็น 8 อำเภอ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบหุบเขาและพื้นที่ลักษณะภูเขา มีพื้นที่ประกอบเกษตรกรรม 692,000 ไร่ สินค้าเกษตรที่สำคัญได้แก่ ลำไย ข้าว กระเทียม โคนม และไก่พื้นเมือง ชุมชนบ้านเด่นเหม้า ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ มีประชากร จำนวน 259 ราย 89 ครัวเรือน อาศัยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่หาด แม่ก้อ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และลำไย และพื้นที่ดังกล่าว ไม่มีเอกสารสิทธิ์อีกด้วย
กำลังโหลดความคิดเห็น...