xs
xsm
sm
md
lg

พรรคกล้า จี้ออมสินยืดลงทะเบียนผ่อนปรนหนี้บุคลากรการศึกษา กทม.1 เดือน จากแค่ 7 วัน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เลขาฯ กลุ่ม กทม.พรรคกล้า เรียกร้องธนาคารออมสินขยายเวลาลงทะเบียนผ่อนปรนหนี้บุคลากรทางการศึกษาสังกัด กทม.ออกไปอีก 1 เดือน หลังมีหนังสือให้เวลาลงทะเบียนเพียง 7 วัน

วันนี้ (31 มี.ค.) นายเอกชัย ผ่องจิตร์ เลขานุการกลุ่ม กทม. พรรคกล้า เรียกร้องให้ธนาคารออมสินขยายมาตราการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้สินเชื่อ ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร โดยก่อนหน้านี้ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 ธนาคารมีมาตราการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยตั้งแต่ 1 เม.ย. ถึง 31 ธ.ค. 63 ต่อมางวดชำระตามเงื่อนไขเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา ปรากฏว่า ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ยังไม่สามารถชำระหนี้ตามเงื่อนไขของธนาคารฯ ได้ เพราะผลกระทบจากการแพร่ระบาดครั้งใหม่ ได้รับเดือดร้อนเช่นเดียวกับประชาชนทั่วไป แต่ต่อมาธนาคารมีหนังสือถึงสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ลงรับเมื่อวันที่ 22 มี.ค. 64 ให้แจ้งลูกหนี้ในสังกัด แสดงความจำนงขอเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรน และต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

นายเอกชัยกล่าวว่า ระยะเวลาการดำเนินการแจ้งความจำนงนั้นกระชั้นชิดมาก มีเวลาเพียง 1 สัปดาห์เท่านั้น จึงขอเป็นตัวแทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร วิงวอนไปยังธนาคารได้โปรดเห็นใจ และขอให้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงความจำนงเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนออกไปอีกอย่างน้อยหนึ่งเดือนจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2564 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเข้าร่วมมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขชำระหนี้ได้ทันตามกำหนดต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น...