xs
xsm
sm
md
lg

"ธรรมนัส" ลุยตรวจราชการนครสวรรค์ ช่วยบรรเทาภัยแล้ง-ไร้ที่ดินทำกิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"รมช.ธรรมนัส" ลุยพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดนครสวรรค์ หวังช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร บรรเทาความเดือดร้อน หลังพบไร้ที่ดินทำกิน ฝนแล้ง กระทบแหล่งน้ำ เร่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้พ้นจากความยากจน


ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการแถลงข่าวปฏิบัติการฝนหลวงเมฆอุ่นภายใต้ความร่วมมือกับกองทัพบก ประจำปี 2564 พร้อมฟังบรรยายสรุปสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานในพื้นที่ และมอบนโยบายการดำเนินงานความร่วมมือกับกองทัพบก รวมถึงได้ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สนามบินนครสวรรค์ ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้สร้างความร่วมมือกับกองทัพบก โดยที่ผ่านมาทางกองทัพบกมีการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการฝนหลวง ทั้งการใช้งานพื้นที่ในสนามบิน อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ และการสนับสนุนกำลังพลในการปั้นเมล็ดพันธุ์พืช ในโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศสร้างความชื้นสัมพัทธ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง และสำหรับเครื่องบิน CASA 1 ลำ ที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทัพบกนี้ จะประจำการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร ณ จังหวัดนครสวรรค์ จนถึงวันที่ 31 มีนาคมนี้ จากนั้นจะไปประจำการที่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวง จังหวัดลพบุรี ในวันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นลำดับต่อไป


ต่อมา ได้เดินทางไปยังศาลาประชาคมอำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อประธานพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 236 ราย 239 แปลง เนื้อที่ 163.6 ไร่ เมื่อเกษตรกรได้รับการอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว เกษตรกรจะได้รับโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ได้มีที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า เวลานี้รัฐบาลต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พ้นจากความยากจน ตนพยายามรณรงค์มาตลอดในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาในการส่งเสริมสร้างอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกร
ด้วยการปลูกพืชสมุนไพร ทั้งนี้กัญชง กัญชา ถือเป็นพืชสมุนไพร ที่เป็นความหวัง ได้อีกทางที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตร เสริมพืชการเกษตรชนิดอื่น

สุดท้าย รมช.ธรรมนัส ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจติดตามการสร้างโครงการประตูระบายน้ำเขาชนกัน จังหวัดนครสวรรค์ ณ โครงการประตูระบายน้ำเขาชนกัน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ว่าจากโครงการประตูระบายน้ำเขาชนกันนี้ จะทำให้เกิดผลประโยชน์ ทั้งทางด้านการเกษตร เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของผลผลิต ที่เกิดจากการมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ และเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชที่สร้างรายได้แก่ครัวเรือนในฤดูแล้ง ช่วยบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ประชาชนในพื้นที่จะมีน้ำอุปโภค – บริโภค อย่างเพียงพอ
กำลังโหลดความคิดเห็น