xs
xsm
sm
md
lg

“ศรีสุวรรณ” ยื่น กกต.สอบ พปชร.มอบอำนาจเด็ดขาดให้ “บิ๊กป้อม” จิ้มคนเป็น รมต.ส่อขัดข้อบังคับพรรค

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์“ศรีสุวรรณ” ยื่น กกต.สอบ พปชร.ปมมอบอำนาจเด็ดขาดให้ “บิ๊กป้อม” เลือกบุคคลเป็น รมต. ชี้อาจขัดรัฐธรรมนูญจนเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง มีโทษยุบพรรค

วันนี้ (17 มี.ค.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นคำร้องต่อ กกต. และนายทะเบียนพรรคการเมือง ขอให้สอบสวนกรณีพรรคพลังประชารัฐดำเนินการหรือใช้อำนาจขัดหรือฝ่าฝืนข้อบังคับพรรค และการมอบอำนาจให้หัวหน้าพรรคมีอำนาจเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพียงผู้เดียว ถือเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ ม.114 หรือไม่ จากกรณีพรรคพลังประชารัฐมีการมอบอำนาจให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ เป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งรัฐมนตรีที่ว่างลง ซึ่งแตกต่างจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ได้มีการจัดประชุมพรรคและมีการลงมติคัดเลือก ส.ส.ของพรรคให้มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างเปิดเผยต่อสาธารณชน

นายศรีสุวรรณกล่าวอีกว่า การมอบอำนาจให้ พล.อ.ประวิตรเป็นผู้คัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งรัฐมนตรีที่ว่างลง หรือปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐ โดยให้ถือเป็นเด็ดขาด และถือว่ากรรมการบริหารพรรคเห็นชอบด้วยนั้น การกระทำดังกล่าวอาจขัดต่อข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อ 92 ประกอบ ข้อ 16 ที่กำหนดว่าการดําเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย นโยบายพรรคการเมือง ข้อบังคับของพรรคการเมือง และมติของที่ประชุมใหญ่ของพรรคการเมือง รวมตลอดทั้งระเบียบ ประกาศ และคําสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง และการที่จะแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองให้พรรคการเมืองประกาศให้สมาชิกทราบเป็นการทั่วไปเพื่อเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลที่เห็นสมควรจะเสนอให้ได้รับการพิจารณาฯ เสียก่อน นอกจากนั้นการมอบอำนาจให้ พล.อ.ประวิตร เป็นผู้คัดเลือกรัฐมนตรีเสียเอง จึงเป็นเรื่องที่เคลือบแคลงสงสัย และอาจถือได้ว่าอยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงําใดๆ ซึ่งต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 ด้วย ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นการกระทําการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขได้ ซึ่งอาจมีผลให้พรรคการเมืองถูกยุบพรรคได้ตาม มาตรา 92 (2) ของ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2560 ทางสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงนำความมาร้องต่อ กกต.เพื่อให้ตรวจสอบการดำเนินการของพรรคพลังประชารัฐ และหากพบว่าเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 ก็ขอให้ กกต.ได้เสนอศาลรัฐธรรมนูญเพื่อยุบพรรคพลังประชารัฐต่อไป
กำลังโหลดความคิดเห็น...