xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ทุ่ม 3.5 พันล.ขยายเวลาทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จนถึงปี 2570

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.เห็นชอบขยายเวลาทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ไปจนถึงปี 2570 ทุ่มงบ 3.5 พันล้าน มอบกว่า 637 ทุน

วันนี้ (16 มี.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ขยายเวลาการดำเนินโครงการพัฒนากำลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรือทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทยจากปี 2552-2564 เป็น 2552-2570 และอนุมัติให้ใช้กรอบวงเงินที่เหลือจากการดำเนินโครงการจำนวนเงิน 3,544.13 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เพื่อการจัดสรรทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาโท-เอก จำนวนรวมทั้งสิ้น 637 ทุน เพื่อรองรับปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการจัดการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยและการพัฒนาประเทศไทยได้

สำหรับการให้ทุนครั้งนี้มีรายละเอียด ดังนี้ 1. ทุนในประเทศจำนวน 175 ทุน ระดับปริญญาเอก 75 ทุน ปริญญาโท-เอก 100 ทุน และทุนต่างประเทศจำนวน 462 ทุน ระดับปริญญาเอก 197 ทุน และระดับปริญญาโท-เอก 265 ทุน คิดเป็นค่าใช้จ่ายรวม 3,166.92 ล้านบาท และ 2. ทุนอบรม ศึกษาเพิ่มเติม วิจัยในต่างประเทศจำนวน 93 ทุน และทุนสนับสนุนศักยภาพในการทำวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อต่อยอดการทำวิจัยเชิงลึกในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในต่างประเทศ (Post- doctoral) จำนวน 230 ทุน ระยะเวลา 1 ปี รวมเป็นค่าใช้จ่าย 259.50 ล้านบาท ส่วนค่าบริหารโครงการใช้เงินจำนวน 117.71 ล้านบาท


กำลังโหลดความคิดเห็น...