xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ปรับเกณฑ์ปลดล็อกตำรับยาแผนไทยบางรายการที่มีประโยชน์ให้ได้รับประกาศ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.ไฟเขียวปรับหลักเกณฑ์ปลดล็อกให้ตำรับยาแผนไทยบางรายการที่มีประโยชน์ หรือมีคุณค่าในทางการแพทย์เป็นพิเศษ สามารถได้รับการประกาศกำหนดเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติได้

วันนี้ (2 มี.ค.) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไป หรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการปรับปรุงกฎกระทรวงการประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปหรือตำราการแพทย์แผนไทยทั่วไป พ.ศ. 2558 โดยแก้ไขหลักเกณฑ์การประกาศกำหนดตำรับยาแผนไทยทั่วไปไม่ให้ผูกโยงกับตำรับยาแผนไทยซึ่งเป็นยาสามัญประจำบ้านในส่วนของยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือเป็นตำรับยาแผนไทยที่ใช้ในงานสาธารณสุขมูลฐาน เพื่อให้ตำรับยาแผนไทยบางรายการที่มีประโยชน์หรือมีคุณค่าในทางการแพทย์หรือทางสาธารณสุขเป็นพิเศษ สามารถได้รับการประกาศกำหนดเป็นตำรับยาแผนไทยของชาติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 ได้

ทั้งนี้ ตามร่างกฎกระทรวงฯ ที่ปรับปรุงแก้ไขได้กำหนดลักษณะของตำรับยาแผนไทย หรือตำราการแพทย์แผนไทย ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยสามารถประกาศกำหนดให้เป็นตำรับยาแผนไทยทั่วไป หรือตำราการแพทย์แผนไทยดังนี้ คือ 1. เป็นตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยที่มีการใช้ประโยชน์ในการบำบัดโรค การรักษาโรค การป้องกันโรค การส่งเสริมและการฟื้นฟูสุขภาพกันอย่างแพร่หลาย 2. เป็นตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยที่ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐรวบรวม พัฒนาหรือปรับปรุงขึ้น และมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การใช้ หรือการศึกษา การวิจัยด้านความปลอดภัยและประโยชน์ในการรักษาโรคอย่างแพร่หลาย 3. เป็นตำรับยาแผนไทยหรือตำราการแพทย์แผนไทยที่พ้นอายุการคุ้มครองสิทธิ หรือที่ไม่มีผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนรับการตกทอดทางมรดกภายใน 2 ปี นับแต่วันที่ผู้ทรงสิทธิถึงแก่ความตาย


กำลังโหลดความคิดเห็น