xs
xsm
sm
md
lg

พม.ชวนลุ้นประกวดภาพวาด“สำนึกรักแผ่นดิน” 5 จว.ภาคใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์อธิบดีกรมกิจการเด็กฯ ร่วมกับศิลปินแห่งชาติ ให้คะแนนภาพวาด”สำนึกรักแผ่นดิน” ฝีมือเยาวชน5 จว.ชายแดนภาคใต้ พร้อมรับรางวัลจากนายกฯ

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. นางสุภัชชา สุทธิพล อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาตัดสินผลการประกวดวาดภาพเด็กใน 5 จังหวัดชายแดนใต้ (จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา) หัวข้อ “สำนึกรักแผ่นดิน” ซึ่งมีผลงานที่ส่งเข้าประกวด 1,970 ชิ้น

ทั้งนี้นางสุภัชชา กล่าวว่า ความรุนแรงในพื้นที่ สร้างผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กโดยตรง โครงการนี้จึงมุ่งให้เด็กได้รับการฝึกฝนทักษะด้านศิลปะ ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ การมองโลกในแง่บวก สร้างความมั่นใจ และความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการเข้าสังคมให้กับเด็ก ให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ

สำหรับการประกวดภาพวาดในครั้งนี้ แบ่งเป็น 4 ระดับ ประกอบด้วยอายุ 6 – 9 ปี, 10 – 12 ปี, 13 – 16 ปี และอายุ 17 – 18 ปี แบ่งเป็นระดับละ 13 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล และรางวัลชมเชย 10 รางวัล รวมทั้งสิ้น 52 รางวัล ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับโล่เกียรติยศ และเกียรติบัตร จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยมีนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. เป็นผู้มอบ ณ จังหวัดสงขลา โดยจะประกาศผลและรับรางวัลในเดือนมีนาคม โดยผู้เข้าประกวด สามารถติดตามผลการตัดสินได้ที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน www.dcy.go.th หรือ โทร. 089-202-7054 หรือ 091-890-5056
กำลังโหลดความคิดเห็น...