xs
xsm
sm
md
lg

กสร. แจงแนวปฏิบัติผู้เข้าสอบบรรจุข้าราชการ ภาค ข ป้องกันติดโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

กรมสวัสดิการฯ วาง5หลักเกณฑ์คุมเข้มผู้สอบบรรจุขรก. ภาค ข เพื่อสร้างความมั่นใจมาตรการป้องกันระบาดโควิด-19

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้มีประกาศการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นการสอบภาค ข กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในวันอาทิตย์ที่ 21 ก.พ. ในช่วงเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี จึงมีผู้เข้าสอบเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด จึงขอให้ผู้เข้าสอบทุกท่านดูแลตนเองให้อยู่ในสภาพพร้อมในการเข้าสอบและปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการเข้าสอบอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 โดยปฏิบัติดังนี้

1. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่ 2. ผู้มาสอบต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” ควบคู่กับการใช้แอปพลิเคชัน “ไทยชนะ” ก่อนออกเดินทาง จนถึงเดินทางกลับ 3. ระหว่างเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ เครื่องบิน หรือรถไฟ จะต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการเดินทาง ละเว้นการเปิดหน้ากากโดยไม่จำเป็น ควรงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มระหว่างเดินทาง และหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ 4. งดพฤติกรรมเสี่ยง และหลีกเลี่ยงการพูดคุยโดยไม่จำเป็น เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร งดกิจกรรมการรวมกลุ่มและการสังสรรค์ และ5. เพื่อลดการรวมกลุ่ม ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าบริเวณพื้นที่ศูนย์สอบ

ทั้งนี้ จังหวัดปทุมธานีเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด จึงขอให้ศึกษาแนวปฏิบัติพื้นที่ควบคุมสูงสุดอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความมั่นใจร่วมกันในการสอบแข่งขันครั้งนี้
กำลังโหลดความคิดเห็น...