xs
xsm
sm
md
lg

ยายทวด 100 ปี สุดดีใจ "พม.ไม่ทิ้งกัน" บุกเยี่ยมเยียนถึงบ้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พมจ.ทั่วประเทศ สนองนโยบาย รมว.พม. ลุยลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้สูงวัย ขณะที่ยายทวดวัย 100 ปี สุดดีใจ "พม.ไม่ทิ้งกัน" บุกเยี่ยมเยียนถึงบ้าน

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี (พมจ.) ร่วมกับเหล่านายกกาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจันทบุรี นายอำเภอเมืองจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ลงพื้นที่ เพื่อพูดคุยให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ ตามโครงการ “กาชาดห่วงใย “โดยครั้งนี้ได้เยี่ยมบ้านของคุณยายทวดอายุ100 ปีด้วย

ทางด้านพมจ.อุทัยธานี ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ที่อำเภอทัพทัน ซึ่งอาศัยอยู่กับบุตร ประกอบอาชีพค้าขาย รายได้ไม่แน่นอน มีเพียงเบี้ยผู้สูงอายุในการดำรงชีวิต เจ้าหน้าที่ จึงได้ให้คำแนะนำ และพิจารณามอบเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก

นอกจากนี้เมื่อวันที่15 ก.พ.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ พมจ.สุพรรณบุรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้สูงอายุ ที่ถูกเรียกเบี้ยยังชีพคืน ณ ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยให้คำแนะนำสิทธิผู้สูงอายุ ตาม พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 รวมถึงกรณีผู้สูงอายุที่ประสบภาวะความยากลำบาก

โดยกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) พร้อมด้วยทีม พม. One Home จังหวัด ทั่วประเทศ ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ คนไร้ที่พึ่ง คนไร้บ้าน ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ภายใต้โครงการ “พม. เราไม่ทิ้งกัน”

ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) มอบหมายให้ พัฒนาสังคมฯจังหวัดในจังหวัดต่างๆ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ เพื่อให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ
กำลังโหลดความคิดเห็น