xs
xsm
sm
md
lg

“อนุชา” ถกเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปก เน้นสร้างการรับรู้บทบาทไทยบนเวทีโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมต.สำนักนายกฯ หารือคณะอนุฯ ประชาสัมพันธ์ เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปก เน้นสร้างการรับรู้บทบาทไทยในเวทีโลก หวังให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์จากการประชุม

วันนี้ (10 ก.พ.) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อเตรียมการจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก ปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาแนวทางการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้และมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมี นายรณภพ ปัทมะดิษ ผู้แทนรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ และ พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการร่วม และคณะอนุกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุม

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมเอเปก 2565 ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทย ซึ่ง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ถือเป็นวาระสำคัญของประเทศ โดยในวันนี้ได้มีการหารือทิศทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทุกภาคส่วน พร้อมเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางการสื่อสารทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเนื้อหาการประชาสัมพันธ์เป็นไปตามแนวทางที่คณะอนุกรรมการสารัตถะ ที่มี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีการกำหนดหัวข้อหลัก (Theme) ประเด็นสำคัญ (Priorities) และผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม (Deliverables) ที่ไทยจะผลักดันในการประชุมเอเปก 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มีความเห็นร่วมกันให้มีการจัดตั้งคณะทำงานยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เอเปก 2565 เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเน้นการมีส่วนร่วมเพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์จากการที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ในครั้งนี้

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ย้ำว่า เป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยได้นำเสนอศักยภาพ รวมทั้งบทบาทในฐานะผู้ขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบเอเปกในช่วงเวลาที่ทั่วโลกล้วนประสบภาวะยากลำบาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยใช้ประโยชน์จากช่องทางประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง
กำลังโหลดความคิดเห็น