xs
xsm
sm
md
lg

ครม.อนุมัติเพิ่ม 2.8 หมื่นล้าน ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรปลูกข้าว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รองโฆษกรัฐบาล เผย ครม.อนุมัติเพิ่ม 2.8 หมื่นล้าน สนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี63/64

วันนี้ (9 ก.พ.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ว่า ตามที่ ครม.ได้อนุมัติหลักการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2563/64 วงเงินรวมทั้งสิ้น 56,093 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือน โดยได้จัดสรรวงเงินให้ก่อนในเบื้องต้นแล้ว จำนวน 28,046 ล้านบาท ในอัตราไร่ละ 500 บาท แก่เกษตรกรจำนวน 4,614,777 ครัวเรือน

ดังนั้น เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง ครม.จึงอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64 จำนวน 28,046 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยยังคงยึดหลักการเดิม คือ สนับสนุนทุนการผลิตและการดูแลรักษาข้าวให้มีคุณภาพดี ในอัตราไร่ละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 10,000 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งมีระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือน ส.ค. 63 - พ.ค. 64

มากไปกว่านั้น ครม.ยังเห็นชอบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 188.95 ล้านบาท สำหรับโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกของปีการผลิต 2560/61 จำนวน 2.2 แสนบาท และปีการผลิต 2561/62 จำนวน 188.73 ล้านบาท ในส่วนที่ยังไม่ได้รับการเบิกจ่าย ภายใต้กรอบวงเงินโครงการที่อนุมัติไว้เดิม โดยให้เบิกจ่ายในงบรายจ่ายอื่น ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการดูดซับผลผลิตข้าว โดยมีปริมาณเป้าหมายรวม 5 ล้านตัน ระยะเวลา 2-6 เดือน รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยผ่านธนาคารที่ผู้ประกอบการค้าข้าวเป็นลูกค้า ตามมูลค่าข้าวเปลือกที่ผู้เข้าร่วมโครงการเก็บสต๊อกไว้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี


กำลังโหลดความคิดเห็น...