xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด มท.สั่งด่วน! ผู้ว่าฯ ชายแดนเมียนมา เข้มงวดชายแดน เน้นพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ปลัดมหาดไทย สั่งด่วน! ผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนเมียนมา เข้มงวดชายแดน เน้นพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบ เพิ่มความเข้มงวดการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่พักพิง สกัดกั้นการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เน้นป้องกันแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19

วันนี้ (1 ก.พ.) นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยเฉพาะในพื้นที่ชายแดนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามสถานการณ์ของพื้นที่

จึงได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนด้านเมียนมา พิจารณาเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลการเดินทางเข้า-ออกในพื้นที่ชายแดนและดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายตามแนวชายแดน

รวมทั้งให้เป็นไปตามมาตรการและแนวทางปฏิบัติของการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเคร่งครัด รวมทั้งจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางดำเนินการในการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของพื้นที่

พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในพื้นที่อำเภอชายแดนเพิ่มการเฝ้าระวัง ติดตามข่าวสาร และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนที่อาจเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองมากขึ้น และการไม่อนุญาตให้กลุ่มหนึ่งกลุ่มใดใช้ดินแดนประเทศไทยเคลื่อนไหวทางการเมืองที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
.
นอกจากนี้ ได้สั่งการให้จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของพื้นที่พักพิงผู้หนีภัยการสู้รบกับเมียนมา เพิ่มความเข้มงวดการเดินทางเข้า-ออกพื้นที่พักพิง และติดตามความเคลื่อนไหวของผู้หนีภัยการสู้รบในพื้นที่พักพิงที่อาจเกี่ยวข้องกับสถานการณ์การเมือง โดยให้รายงานข้อมูลสถานการณ์และผลดำเนินการที่เกี่ยวข้องให้กระทรวงมหาดไทยทราบด้วย


กำลังโหลดความคิดเห็น...