xs
xsm
sm
md
lg

ครม.ยืดเวลายื่นภาษีบุคคลธรรมดา 63 ถึง 30 มิ.ย.ขยายยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย-VAT

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โฆษกรัฐบาล เผย ครม.ขยายเวลายื่นชำระภาษีบุคคลธรรมดาปีภาษี 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 รวมทั้งขยายเวลาการยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และภาษี VAT

วันนี้ (26 ม.ค.) นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยคณะรัฐมนตรีรับทราบ การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91 ปีภาษี 2563 ที่ยื่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากเดิมภายในเดือนมีนาคม 2564 ออกไปเป็นภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 พร้อมทั้งขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ นำส่ง และชำระภาษีของเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนพฤษภาคม 2564 ที่ต้องยื่นและนำส่งหรือชำระในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ถึงเดือนมิถุนายน 2564 แล้วแต่กรณี ออกไปเป็นภายในวันสุดท้ายของเดือนนั้นๆ เฉพาะการยื่นแบบแสดงรายการ นำส่ง และชำระภาษีผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวว่า การขยายระยะเวลายื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ไม่ได้ทำให้รัฐสูญเสียรายได้ เพียงแต่กระแสเงินสดรับจากการจัดเก็บภาษีรายได้รัฐบาลเลื่อนออกไปเท่านั้น เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มี เงินได้และผู้ประกอบการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19


กำลังโหลดความคิดเห็น