xs
xsm
sm
md
lg

"ธรรมนัส"เดินหน้าช่วยเกษตรกรพะเยา แก้ที่ดินทับเขตป่า-เร่งสร้างอ่างเก็บน้ำ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"ธรรมนัส" พร้อมคณะเดินทางตรวจราชการพะเยา เดินหน้าช่วยเหลือเกษตรกร แก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนเขตป่าไม้ เร่งสร้างอ่างเก็บน้ำอุปโภค-บริโภควันที่ 24 มกราคม 2564 ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพะเยา ณ โรงเรียนบ้านปืม อ.ดอกคำใต้ และโรงเรียนบ้านห้วยบง เพื่อร่วมหารือกับผู้นำชุมชน พร้อมทั้งรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกร เกี่ยวกับที่ดินทำกินในเขตพื้นที่ทับซ้อนกับพื้นที่ป่าไม้ และติดตามโครงการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัยและปัญหาภัยแล้ง ซึ่งได้เร่งซ่อมแซมฝายที่ชำรุด การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำหลายแห่ง ทั้งอ่างเก็บน้ำงิม อ่างเก็บน้ำคะ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภค บริโภค และการทำเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง

นอกจากนี้ยังพบปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ที่ภาครัฐจะเร่งประกันรายได้ พร้อมทั้งให้ความรู้แก่เกษตรกรในการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าด้านการเกษตร และทั้งหาช่องทางในการจัดจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรให้แก่ชุมชน เพื่อเป็นการช่วยระบายสินค้าให้แก่พี่น้องเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในหลายช่องทางอย่างยั่งยืน
กำลังโหลดความคิดเห็น...